X
تبلیغات
مکانیزاسیون کشاورزی ایران

مکانیزاسیون کشاورزی ایران
بهترین های مکانیزاسیون کشاورزی برای کشاورزان ایرانی
 • وقتی خودم را به قدر کافی دوست داشتم...ناچار شدم در زندگی آهسته تر حرکت کنم و این شروع ایجاد تغییر در من بود
 • when I loved myself enough...Ifelt compelled to slow down way down and that has made
 • all the difference
 • وقتی خودم را به قدر کافی دوست داشتم...فهمیدم که چه قدر خوش شانس هستم که خدا را بی واسطه می شناسم
 • when I loved myself enough...I came to know I am worthy of knowing GOD directly
 • وقتی خودم را به قدر کافی دوست داشتم...به کم قانع نشدم
 • when I loved myself enough...Iquit settling for too little
 • [ جمعه نهم مهر 1389 ] [ 18:4 ] [ عبداله پیرزاده ]

  مکانیزاسیون چیست؟

  مکانیزاسیون واژه ایست مشتق شده از مکانیک که به معنای مکانیکی کردن است.پس  مکانیزاسیون به مفهوم مکانیکی کردن است و منظور از آن ، استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی برای تولیدات و انجام کارهای کشاورزی است.

  تاریخچه ی مکانیک به قرن هفدهم برمی گردد که با قوانین سه گانه ی نیوتن آغاز شد و با فعالیت دانشمندان مختلف علم مکانیک، ادامه پیدا نمود.سپس ماشین آلات کشاورزی اختراع شدند و مکانیک کشاورزی به وجود آمد.

  واژه ی مکانیزاسیون کشاورزی از زمانی متداول گشت که تراکتورهای بخاری وارد مزرعه شدند ، ولی ورود این وسایل یا مکانیزه شدن کشاورزی صرفا به منظور انجام کار بهتر ، بیشتر و با هدف افزایش درآمد انجام گرفت و امروز نیز چنین است.

  با توجه به مطالب گفته شد می توان اینگونه تعریف کرد:

  مکانیزاسیون کشاورزی یعنی استفاده از وسایل مکانیکی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و با هدف افزایش درآمد مالی کشاورز.

  بنابراین اگر مکانیزاسیون به افزایش درآمد کشاورز نینجامد ، مکانیزاسیون نیست.اگر استفاده از وسایل دامی به افزایش بیشتر درآمد بینجامد، کاربرد ماشین را نمی توان مکانیزاسیون نامید و توصیه نمی شود.

  افزایش درآمد روستایی با سه عمل صورت می گیرد:

  1-افزایش کمیت محصول  2-افزایش کیفیت محصول  3-کاهش هزینه ی تولید محصول

  افزایش کمی محصول به دو صورت انجام می شود:

  الف)افزایش سطح زیر کشت: این کار با وسایل مکانیکی به سهولت قابل انجام است که به دلیل محدودیت کارگر و شاق بودن این عملیات از ادوات مکانیکی کشاورزی استفاده می شود.

  ب)افزایش عملکرد: ممکن است سطح زیر کشت را افزایش نداد ولی با شخم یکنواخت ، تهیه ی بستر مناسب ، کاشت در عمق ثابت و فاصله ی مناسب  بین بوته ها، وجین مؤثرتر، سمپاشی ، کودپاشی و بالاخره برداشت بهتر عملکرد بیشتری تحصیل نمود که این عملیات جز با کاربرد ماشین امکان پذیر نمی شود.

  افزایش کیفی محصول از مهمترین عوامل افزایش درآمد روستایی است.اگر عمق کاشت ، زمان برداشت ، نحوه ی برداشت به صورت مناسب توسط ادوات کشاورزی در مورد محصول صورت گیرد بازدهی به مقدار بسیار زیاد افزایش می یابد. به عنوان مثال برگ توتون درجه ی یک با دو روز تاخیر در خشک کردن به درجه ی سه تقلیل می یابد. یونجه اگر به موقع برداشت نشود از نظر کیفی ، محصول بسیار افت می کند.

  کاهش هزینه ی تولید و اثرات آن را در کشورهایی چون ایران که تعداد کارگر کم است با مکانیزه کردن درست ، به وضوح می توان رؤیت کرد. اگر کارشناس مکانیزاسیون از نحوه ی کار ماشین اطلاع کافی نداشته باشد و از طرفی هزینه ی نگهداری و تعمیر وسایل زیاد باشد هزینه ی تولید محصول کاهش نمی یابد که این امر با مفهوم مکانیزاسیون کشاورزی مغایر است.


  مکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال 1345 ، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.
  وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ، اکثرا به فکر کاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشین های مختلف کشاورزی در مزارع می افتند ، در حالی که مکانیزاسیون به معنی اعم، این نیست که حتما از موتور احتراق داخلی و یا از آخرین مدل های ماشین های کشاورزی استفاده شود. قبل از اینکه مکانیزاسیون کشاورزی را تعریف کنیم ، ابتدا لازم است موتور و ماشینرا از یکدیگر تشخیص داده و جدا کنیم. "ماشین " وسیله ای است که اگر به آن توان دهیم ، برایمان کار انجام می دهد ولی خود به تنهایی قادر به انجام کار نیست . " موتور" وسیله ای است که تولید توان می کند ولی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد مگر اینکه این توان را به ماشینی بدهد تا آن ماشین بتواند کار تولید کند. به طور مثال یک گاوآهن را می توان به وسیله ی یک یا چند حیوان کار به حرکت درآورد و زمینی را شخم زد ، گاوآهن در اینجا ماشین را تشکیل می دهد و حیوان یا حیواناتی که آن را می کشند در حکم موتور می باشند. یک موتور ممکن است در یک زمان، دو ماشین را به حرکت درآورد و گاهی حرکت هر دو ماشین ، برای انجام کار ، ضروری است.
  اکنون با روشن شدن فرق بین ماشین و موتور می توان مکانیزاسیون کشاورزی را تعریف نمود. کلمه ی مکانیزاسیون در کشاورزی مترادف با کلمه ی اتوماسیون در صنعت است که خود به معنی اتوماتیک کردن می باشد و اتوماتیک کردن یعنی کم کردن کار کارگری. بنابراین مکانیزاسیون یعنی استفاده از ماشین و موتور در کشاورزی جهت کاهش نیاز به نیروی کارگری. البته این نیاز هنگامی به وجود می آید که درآمد حاصل از کار کارگری کمتر از درآمد به دست آمده از جایگزین نمودن ماشین و موتور باشد که خود به عوامل متعددی از جمله عوامل زیر بستگی دارد:
  1- دستمز کارگر بالا باشد.
  2- مشکلات کارگری موجب وقفه در کار، در زمان معین شود.
  3- زیان های حاصل از طولانی بودن کار کارگری بیش از هزینه های استفاده از ماشین و موتور شود.
  4- کیفیت کار ماشین آنقدر بالا باشد که هزینه های آ را مستهلک نماید.
  معنی اعم مکانیزاسیون کشاورزی اتخاذ هر روشی است که موجب ازدیاد درآمد شود. با این تعریف جایگزین کردن کارگر با ماشین و موتور یکی از روش ها محسوب می شود و استفاده از بذر اصلاح شده برای بدست آوردن عملکرد محصول بیشتر روشی دیگر، که هر دو بخشی از موضوع مکانیزاسیون هستند.

  آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران


  ایران از قدیم الایام مهد تمدن های باستانی و یکی از مراکز تولید مواد کشاورزی دنیای باستان بوده است.به طوری که بسیاری از پیشرفتهای کشاورزی و دامپروری مانند پرورش اسب و ترویج نباتات سودمند را باید مرهون زحمات و ابتکارات اهالی این مرزوبوم دانست. حفاری هایی که در تپه ی سیالک کاشان انجام یافته ، نشان می دهد که حدود شش هزار سال پیش ، کشاورزی در میان مردم آن منطقه معمول بوده و ایرانیان متمدن قرن ها پیش از این در این راه کار کرده اند. از نقش روی استوانه ای که در شهر شوش کشف شده ، معلوم گردیده که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح مردم ایران گندم را در مخزن هایی که امروزه هم در بعضی از نواحی دیده می شود ،ریخته و انبار می کرده اند. یونجه ، این علوفه ی پر ارزش برای دام ها ، توسط ایرانیان به یونان و سپس به روم و سایر نقاط جهان برده شد.
  ابزارهای کشاورزی که در ایران باستان به کار می رفت شامل انواع ابزارهای دستی ساده مانند بیلها، کج بیلها ، داسهای دسته کوتاه ، کلنگ و وسائل دامی چوبی از قبیل گاوآهن ، هرسهای دندانه ای ، خرمن کوبها و غیره بوده اند.
  منبع توان و ابزارهای کشاورزی معمول امروزی در نقاط مختلف کشور بخصوص در نقاط دورافتاده به مرور زمان تغییر زیادی پیدا نکرده و با ابزارهای قدیمی فرق چندانی ندارند. هنوز در اکثر نقاط دور افتاده ی کشور از یک یا دو جفت گاو به عنوان توان کششی منحصر به فرد و از گاوآهن های دامی چوبی و هرسهای دندانه ای ، خرمن کوبها و سایر وسائل که اکثرا از چوب ساخته شده اند به عنوان ابزار مورد نیاز استفاده می گردد.

  شرایط و امکانات توسعه ماشین های کشاورزی در ایران


  در کشور ما استفاده از تراکتور و ماشبن های کشاورزی خیلی دیرتر از کشورهای اروپایی و امریکا شروع شد و اصولا در قرن هیجدهم که در اروپا گاوآهن های فلزی برگردان دار معمول شد، و در قرن نوزدهم که خرمن کوبهای جدید در امریکا اختراع گردید ، در وسائل و ادوات کشاورزی کشور ما هیچگونه تغییری حاصل نگردید. عملا در طول 50 تا 60 سال اخیر بوده است که به تدریج کشاورز ایرانی با انواع ماشین های کشاورزی آشنا شده است، اما هنوز هم آن طوری که شرایط امروز ایجاب می کند کشاورزی مملکت ما ماشینی نگشته است و در مواردی هم که این امر به صورتی انجام گرفته است ، به علل بنیادی مواجه با مشکلات عدیده ای می باشد که همه ی دست اندرکاران و منخصصین کشاورزی ماشینی با آن آشنا هستند.
  اولین گاوآهن فلزی برگردان دار دامی در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران وارد شد و در ارومیه مورد استفاده قرار گرفت . اولین نمایشگاه ماشین های کشاورزی در سال 1300 خورشیدی در تهران برگزار گردید . اولین تراکتور نفتی ساده به دستور رضاخان در سال 1308 بری مدرسهی فلاحت خریداری گردید و این مدرسه بعدها به دانشکده کشاورزی تبدیل شد. با وقوع جنگ جهانی دوم و مشکلات داد و ستد با کشورهای فروشنده و همچنین اثرات این جنگ در امور داخلی کشور، عملا این طرح متوقف و بهره برداری از آن نیز مسکوت ماند. پس از جنگ کمکم سرمایه داران و بعضی از شرکت ها شروع به وارد کردن تراکتور در ایران نمودند. ابتدا روستاییان از پذیرفتن تراکتور و ماشین های کشاورزی در مزارع خود خودداری می کردند و اعتقاد داشتند که برکت کشاورزی در سم گاوها می باشد، ولی به تدریج که با نتایج کار آشنا شدند تا حدودی آنها را پذیرفتند.
  آغاز فعالیت بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی از سال 1331ر حقیقت سرآغاز ماشینی کردن کشاورزی ایرا ن به شمار می رود. این مؤسسه از سال 1331 تا سال 1336 خود اقدام به وارد کردن تراکتور و ماشین های کشاورزی می نمود و آنها را به اقساط به فروش می رساند ، اما از سال 1336 تا سال 1345 بنگاه به متقاضیان خرید تراکتور وام میداد تا آنها مطابق سلیقه و امکانات خود اقدام به خرید تراکتور و کمباین و سایر ادوات کشاورزی بنمایند.این طرز کار سبب شد که به تدریج مارک های مختلف تراکتور و کمباین م به تعداد کمی وارد کشور شود و چون برای فروشندگان تامین لوازم یدکی و تعمیرگاه های لازم مقرون به صرفه نبود، اغلب این وسائل در مدت کوتاهی از کار افتاده و بی استفده می ماند.
  در سال 1345 قراردادی با کشور جمهوری رومانی منعقد شد که طی آن تعدادی تراکتور و سایر ادوات کشاورزی از جمله گاوآهن و ... از طریق بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی در اختیار کشاورزان گذاشته شود. طبق این قرار داد در مراکز عمده فروش اقدامات لازم برای تاسیس نمایندگیهای لوازم یدکی تعمیرگاه های ثابت و سیار به عمل آمد. به موازات این قرارداد از سال 1346 شروع به ساخت کارخانه ی تراکتور سازی تبریز شد که از سال 1349 بهره برداری از آن آغاز شد، قطعات تراکتور از رومانی وارد و در آن کارخانه مونتاژ گردید .در حال حاضر مونتاژ تراکتورهای مسی فرگوسن نیز در این کارخانه انجام می گیرد، همچنین کارخانه ی جاندیر اراک به مونتاژ تراکتور ، کمباین و سایر ادوات کشاورزی جاندیر پرداخت.
  در حال حاضر کارخانه جات تراکتورسازی ایران ، تراکتورهای یونیورسال مدل 650M با توان 65 اسب بخار، تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 با توان 110 اسب بخار و مدل285 با توان 75 اسب بخار و مدل 240 با توان 47 اسب بخار و تراکتورهای مدل 750ITM با توان 75 اسب بخار را تولید می کند.

  نیروی کار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در کشاورزی ایران


  با توجه به ارقام و آمار موجود و تقلیل جمعیت روستایی، به طور طبیعی نیاز به تراکتور و ماشین های کشاورزی جهت جبران توان انسانی بیشتر خواهد شد . اما در تامین توان مکانیکی مورد نیاز، بررسی انواع تراکتور و ماشین های مورد نیاز کشاورزی ایران با توجه به سطح پایین تکنولوژی در کشور و به خصوص روستاها که متناسب با سطح محدود زیر کبرای هر کشاورز و دامدار می باشد باید مورد توجه قرار گیردو سعی در بالا بردن دانش کشاورزی کشاورزان و آموزش آنها در استفاده ی صحیح از ماشین، شود. به خصوص تلاش در محدود کردن انواع تراکتورها و ماشین های وارده به چند نوع متناسب با شرایط خاص مناطق مختلف کشور ، و سعی در ساختن بعضی ما شین ها وابزار در داخل کشور که امکان ساخت آنها وجود دارد ، تامین و ساخت لوازم یدکی ، تربیت کارگران ماهر و متخصصین برای به کار بردن تراکتور و ماشین های مورد نیاز و ایجاد تعمیرگاه ها به تعداد کافی در نقاط مختلف کشور، از جمله برنامه هایی است که در آینده باید به طور وسیع و کاملتر انجام گیرد.

  اهمیت مکانیزاسیون

  افزایش و رشد روز افزون جمعیت در جهان اهمیت کشاورزی را بیش از گذشته برای تمام جوامع بشری مشخص می کند. اولین و مهمترین نیاز هر انسان٬ نیازهای غذایی اوست. حال این نیاز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کشاورزی در ارتباط است. یکی از رشته های موجود در کشاورزی مکانیزاسیون است. مکانیزاسیون در ایران از اهمیت فوق العاده ای بدلیل سطح وسیع زیر کشت ارقام مختلف برخوردار است.

  با نگاهی به سرفصل درس ها و با توجه به کیفیت و کمیت آن ها مشخص می شود که داوطلب باید از توان و دانش بالا در زمینه های ریاضی و فیزیک و مدیریت و قدرت جسمانی مناسب برخوردار باشد و نیز باید توان تجزیه و تحلیل٬ قدرت تجسم و دقت کافی در مسائل آماری را دارا باشد. شایان ذکر است که بسیاری از کارهای صحرایی و کارگاهی و طرح های عملی در خارج از محیط های شهری است و فعالیت نسبتا زیادی را می طلبد.

  مراکز مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های کشاورزی نقش دارند که هر یک به تناسب نوع فعالیت خود٬ برای رفع نیازهای مربوطه٬ به جذب فارغ التحصیلان این رشته اقدام می نمایند. وزارتخانه های کشاورزی٬ جهادسازندگی٬ آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی به صورت گشترده تر و سایر وزارتخانه ها٬ اداره ها و سازمان ها و مدراکز دولتی و خصوصی نظیر بانک های کشاورزی٬ مجتمع های کشت و صنعت٬ تعاونی های تولید٬ شرکت های سهامی زراعی یا مهندس زراعی و ... به صورت غیر مستقیم برای انجام کارهای فنی و مکانیزه ی خود اعم از طرح و محاسبه٬ اجرا و نظارت بر اجرای طرح های ماشینی کردن کشاورزی نیاز به استخدام تعداد کثیری از فارغ التحصیلان در رشته ی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دارند.

  تعداد واحدهای درسی که دانشجو باید در دوره ی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی بگذراند ۱۳۶ واحد است که تعداد ۲۱ واحد آن دروس عمومی٬ ۱۸ واحد دروس علوم پایه و ۸۷ واحد دروس اصلی کشاورزی است و تعداد ۱۰ واحد از ۱۳۶ واحد به عنوان دروس اختیاری در نظر گرفته می شود که توسط خود دانشجو انتخاب می گردد

  سه اصطلاح متداول در مکانیزاسیون کشاورزی

  در زمینه ی مکانیزاسیون کشاورزی و در جهت شناخت بهتر این رشته و توانایی های آن لازم است سه اصطلاح متداول در مکانیزاسیون کشاورزی را مطرح کنیم:

  اولین شاخص، ضریب مکانیزاسیون است. این ضریب به مفهوم نیروی محرکه ی موجود به ازای هر هکتار می باشد.

  دومین شاخص درجه ی مکانیزاسیون است که در واقع نسبت میزان عملیات مکانیزه به عملیات غیر مکانیزه است.

  سومین شاخص ظرفیت مکانیزاسیون است که بیانگر انرژی مکانیزه مصرفی در واحد سطح می باشد و به واقع سرانه انرژی مکانیکی در بخش کشاورزی را بیان می کند.

  لازم به توضیح است که این شاخص ها از مهمترین عواملی می باشد که میزان مکانیزاسیون را در بخش کشاورزی بیان می کند. اما باید توجه شود که هر کدام از کمیت های ذکر شده به تنهایی مفهوم درستی از مکانیزاسیون القا نمی کند بلکه با توجه به تمامی موارد بالا می توان برداشت بهتری از عددهای بدست آمده در اختیار داشت.

  به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه هدف، دستیابی به ضریب مکانیزاسیون 1.18 اسب بخار است حال این عدد در ظاهر به مفهوم این است که به ازای هر هکتار، نیروی محرکه ی موجود، حدود 1.18 اسب بخار خواهد شد اما این چنین نیست. اگر به ضرایب دیگر توجهی نشود برداشتی مانند این مورد حاصل می شود. مثال ساده اینکه، تمامی تراکتورهای موجود در سطح کشور جهت کشت و کار و فعالیت های کشاورزی استفاده نمی شوند، برخی جهت حمل و نقل نیروی کار و برخی جهت انتقال کود و خوراک دام استفاده می گردند که بدون توجه به این مسئله تنها با اتکا به عدد و رقم نتیجه، سیاست گذاری های غلط در بخش کشاورزی خواهد بود.

  علاوه بر مورد بالا ضریب مکانیزاسیون به شرایط و موقعیت منطقه ای بستگی زیادی دارد. به عنوان مثال مقایسه ی ضریب مکانیزاسیونی 24 برای ژاپن با ضریب مکانیزاسیون 2 تا 3 برای کشورهایی همچون آمریکا و استرالیا بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت کشورها مقایسه ای بی ارزش و بی نتیجه است.

  لازم به توضیح است جهت دستیابی به هدف مکانیزه نمودن کشاورزی در ایران مستلزم توجه موارد بالا می باشد اما در کنار این مسائل امید است سیاست های بهتری در زمینه ی واردات و یارانه های ماشین آلات کشاورزی اتخاذ گردد. یک ماشین کشاورزی بر خلاف اتومبیل های لوکس خارجی جهت تولید مواد غذایی مورد استفاده دارد و حال آنکه کشاورز برای خرید یک تراکتور 15 میلیون تومانی باید یکسال تا دو سال منتظر بماند و در نهایت پس از تلاش های طاقت فرسا و صرف هزینه های فراوان یک عدد تراکتور دریافت کند حال آنکه بسیاری از ادوات بهینه نیاز به توان بالای تراکتوری دارد که حال تنها شرکت های کشت و صنعت توان پرداخت هزینه های 100 تا 150 میلیونی این تراکتورها یا ماشین های کشاورزی را دارا می باشند.

  یکی از مسائلی که در کنار این موارد باید بدان توجه شود این است که در حال حاضر تنها دغدغه در بین دولت مردان یکپارچه سازی اراضی کوچک است و بسیاری بر این باورند که استفاده از ادوات تنها در زمین هایی با وسعت زیاد بهینه می باشد اما مثال بارز برای رد این ادعا کشور آلمان است که با وجود کوچک بودن قطعات کشاورزی با مدیریتی مناسب و استفاده از ادوات مناسب تولید به صورتی بهینه افزایش یافته است.

  حال این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نیست با اختصاص حمایت های بیشتر دولت در بخش کشاورزی همانند بخش صنعت پیشرفت همگونی را کشور شاهد باشیم؟

  [ جمعه نهم مهر 1389 ] [ 20:57 ] [ عبداله پیرزاده ]

  خاک ورزی به معنی آن دسته عملیات مکانیکی است که برای بهم زدن خاک به منظور پرورش گیاهان زراعی انجام می گیرد

  http://www.70ga.ir/userfiles/images/plow_h6.jpg

  منبع :

  http://iran-eng.com


  خاک ورزی به معنی آن دسته عملیات مکانیکی است که برای بهم زدن خاک به منظور پرورش گیاهان زراعی انجام می گیرد. هدفهای اصلی خاک ورزی صحیح عبارتند از:
  1-ایجاد محیطی مناسب جهت جوانه زدن بذر ورشدونمو ریشه
  2- کنترل علفهای هرز رقیب
  3- کنترل فرسایش خاک
  4- کنترل رطوبت خاک
  5- بهبود بخشیدن به شرایط فیزیکی خاک.
  اهداف کلی خاک ورزی:

  1-بهسازی ساختمان خاک
  2- حفظ ونگهداری رطوبت
  3-تهویه خاک
  4- نفوذ پذیری خاک
  5- ریشه دوانی
  6- تهیه بستربذر
  7- برگرداندن خاک
  8-کنترل علفهای هرز
  9-جلوگیری ازفرسایش خاک
  خاک ورزی اولیه عملیاتی شدید ونسبتا عمیق بوده ومعمولا سطح خاک را ناهموار به جای می گذارد
  اهداف خاک ورزی اولیه :

  1- بریدن ومتلاشی کردن خاک به منظور پایه ریزی آماده سازی بستربذر
  2- دفن خاشاک از طریق برگردادن آنها
  3- مخلوط کردن خاشاک با خاک زراعی
  4- باقی گذاردن خاشاک در سطح خاک بدون بهم خوردگی
  5- به حداقل رساندن فرسایش آبی وبادی خاک ،از طریق به جای گذاشتن سطحی ناهموار در معرض این دو عامل.
  ادواتی که عموما برای خاک ورزی اولیه به کار برده می شوند عبارتند از:گاوآهن های برگردان دار، گاوآهن های بشقابی ، گاوآهن های چیزل (گاوآهن های شفره ای) گاوآهن های شخم پوششی (گاوآهن های پنجه عریض) شیار سازها وپشته سازها ، زیرشکن ها(گاوآهن یا ساپ سویلرها)، گاوآهن های عمودی (تیلرهای بشقابی)،هرس های بشقابی افست وتندوم سنگین و گاوآهن دوار(تیلرهای دوار)
  اهداف خاک ورزی ثانویه :

  1- اصلاح بستر بذر از طریق خرد کردن بستر خاک
  2- ذخیره سازی رطوبت از طریق عملیات آیش تابستانه به منظور از بین بردن علفهای هرز وکاهش تبخیر
  3- قطع بقایای گیاهی وگیاهان پوششی ومخلوط کردن آنها با خاک سطحی
  4- خرد کردن کلوخها،تسطیح وفشردن خاک سطحی وقرار دادن آن در وضعیت بهتر زراعتی برای کشت بذر وجوانه زدن بذرها
  5- از بین بردن علفهای هرز
  مهمترین ادواتی که در خاک ورزی ثانویه به کار می روندعبارتند از:هرسهای بشقابی،هرسهای دندانه فنری، هرس های دندانه میخی،هرس های دندانه انگشتی،کادیشنرها وکولتیوارهای مزرعه،غلتکها،هرس های غلتک دار،تیلرهای بشقابی،فوکاهای دوار،کولتیوارهای ردیفی وسایروسایل مشابه برای از بین بردن علفهای هرز

  گاوآهن های برگردان دار:

  گاو آهن های برگردان دار از نظر نیروی کششی به دو دسته تقسیم می شوند :

  http://www.tradenote.net/images/users/000/023/679/products_images/Mould_Board_Plough.jpg
  • گاو آهن های برگردان دار دامی : گاو آهنی است قدیمی و سبک که بوسیله دام کشیده می شود و طرز کار آن شبیه گاو آهن های تراکتوری است .

  http://www.vgavic.org.au/images/horse_drawn_mouldboard.jpg
  • گاو آهن های برگردان دار تراکتوری :گاو آهن هایی هستند نسبتا سنگین و متناسب با قدرت تراکتور ساخته می شوند که خود این ها هم از نظر اتصال به نیروی محرکه به سه دسته تقسیم می شوند .
  http://www.millatagri.com/images/Mould%20board%20plough_big.gif

  دارای سه چرخ به نام های چرخ شیار و چرخ عقب و چرخ زمین که این چرخ ها علاوه بر تحمل وزن گاو آهن تعادل آن را هم حفظ می کند . ماربد آن برای اراضی که خاک نقاط مختلف آن مختلف می باشد استفاده می شود . عمل آن بگونه ای است که خاک را برده و سست کرده و با زاویه ای مناسب بر می گرداند و روی خاشاک و مواد آلی را می پوشاند .

  http://www.ploughmyfield.com/images/PloughMainParts.jpg

  این نوع گاو آهن های دارای یک چرخ عقب می باشد که قسمتی از وزن گاو آهن را تحمل میکند این گاو آهن به بازوی طرفین دستگاه هیدرولیک متصل می شود و گاو آهن به وسیله یک چرخ دنباله دار قابل گردش حمل می گردد در حالی که گاو آهن های کششی توسط مالبند دستکاه به مالبند تراکتور متصل و کشیده می شوند.
  این نوع گاو آهن ها فاقد چرخ می باشند و کاملا بوسیله اتصال سه نقطه به تراکتور وصل می شوند .

  گاو آهن های برگردان دار دو طرفه:

  این نوع گاو آهن شبیه گاو آهن های یک طرفه است فقط به جای دیرک شاسی آن شبیه گاو آهن های معمولی است که در بالا و پایین شاسی خیش ها به طور قرینه بسته شده است کاربد این نوع گاو آهن ها در اراض شنی و رسی و در زمین های کوچک و کم عرض یا بین ردیف های درخت مورد استفاده قرار می گیرد .


  http://www.farmersguardian.com/pictures/610xAny/0/1/2/32012_p20_pic5_Sep_18.jpg

  گاو آهن های بشقابی:
  به گاو آهن مقعر یا تو گود هم معروف است و برای عملیات خاک ورزی اولیه مورد استفاده قرار می گیرد بشقاب های مقعر به صورت جدا از هم بر روی یک شاسی قرار گرفته اند و عمق کار بوسیله چرخ تنظیم عمق که حداکثر یک سوم قطر بشقاب می باشد انجام می گیرد این چرخ مانع بسیار خوبی است برای اینکه نمی گذارد مرکز بشقاب با خاک تماس پیدا کند ولی در نوع گاو آهن بشقابی سوار عمق کار بوسیله تراکتور تنظیم می شود و مسلما خاک را مثل گاو آهن های برگردان دار زیر و رو نمی کند بلکه عمل آنها بیشتر مخلوط کردن آنها است .

  http://tinyfarmblog.com/wp-content/uploads/2009/04/spr09_disc-action.jpg

  گاو آهن های زیر شکن :
  کاربد این نوع گاو آهن ها در زمین های رسی و سفت می باشد و در عمق زیاد حدود 90 سانتی متر کار میکنند و خاک را به هیچ عنوان بر گرداننمی کنند . شخمی که با این نوع گاو آهن زده می شود فقط به منظور سرعت دادن رطوبت در طبقات زیرین خاک زراعی و نفوذ هوا و غیره می باشد .
  http://www.hoopermachinery.co.nz/images/subsoiler.jpg

  گاو آهن های چیزل:
  در بعضی از نقاط به کلتیواتور مزرعه معروف است در صورتیکه گاو آهن چیزل دارای ساختمانی سنگین تر می باشد و اصولا برای خاک ورزی اولیه بکار برده می شود در حالی که کلتیواتور های مزرعه عمدتا به منظور خاک ورزی ثانویه و از بین بردن علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرد . کاربرد این نوع گاو آهن ها به منظور نرم کردن خاک و نفوذ هوا و رطوبت در زمین است . عمق کار آن حدود 40 سانتی متر می باشد و دارای دو نوع سوار و کششی می باشد .
  http://www.sare.org/publications/steel/images/pg_89.gif

  برای کشت هر گیاه، قبل از هر چیز لازم است که محیط مناسبی وجود داشته باشد تا بذور کاشته شده بتوانند جوانه زده و رشد و نمو نمایند. علمیاتی که برای تهیه چنین محیطی در خاک صورت می گیرد «خاک ورزی» نامیده می شود، به طور کلی می توان گفت که هدف از خاک ورزی ایجاد بستری مناسب برای رشد و نمو گیاهان می باشد.
  عملیات مربوط به خاکورزی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
  1. عملیات اساسی یعنی آماده سازی فیزیکی و مکانیکی خاک.

  2. تهیه و تامین موادغذایی خاک.
  در آماده سازی فیزیکی و مکانیکی خاک، عملیاتی از قبیل انواع مختلف شخم زدن، دیسک، دندانه (درصورت لزوم)، تسطیح یا ماله کشی و.... اجرا می شود. بعضی از کارشناسان معتقدند که اجرای خاک ورزی، با وجود آن که ضروری است چون موجب کاهش موادآلی خاک، آوردن بذور علف های هرز به سطح و ساختمان خاک را نیز در معرض انواع فرسایش قرار می دهد، عملی زیانبار به حساب می آید.
  تنوع ماشین های کشاورزی و امکان کنترل شیمیایی علف های هرز، زمینه مناسبی را فراهم می سازد تا کشاورز در انتخاب گستردگی اجرای عملیات خاکورزی، از آزادی عمل زیادی برخوردار باشد. همین امر باعث می شود تا ضمن دستیابی به حداکثر عملکرد، احرای عملیات خاک ورزی با صرف کم ترین هزینه و حداقل آسیب وارده به خاک با صرف کم ترین انرژی صورت گیرد. بنابراین لازم است درهنگام تهیه بستر کاشت توجه زیادی به کیفیت اجرای عملیات خاک ورزی شود و با بکارگیری روش های صحیح خاک ورزی واجرای به موقع آن عوامل متعددی که در ایجاد لایه های سخت، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند در حدامکان حذف و یا کاهش داده شوند. در این صورت تدارک محیط مناسب برای رشد و توسعه ریشه گیاه میسر خواهد شد.
  در دهه های اخیر به دلیل افزایش سریع جمعیت در جهان و نیاز به تامین غذا برای آنان زمین های بیشتری به زیر کشت محصول رفته است و با افزایش سطح زیر کشت و دیگر ملاحظات اقتصادی ادوات بزرگ تر و تراکتورهای سنگین و قدرتمندتری نیاز بود که با طراحی و ساخت این ادوات، توسعه کشاورزی با سرعت بیشتری به اجرا درآمد.
  انواع خاک ورزی:
  1ـ خاک ورزی با گاو آهن برگردان دار
  استفاده از گاو آهن برگردان دار به عنوان یک وسیله عمومی خاک ورزی بسیار متداول است. کاربرد این نوع گاوآهن در مواقعی است که برگرداندن خاک ضرورت داشته باشد و یا با این وسیله عملی باشد (3).
  2ـ خاک ورزی با گاوآهن بدون صفحه برگردان دار
  دراین روش خاکورزی، از گاو آهن برگردان دارای که صفحه برگردان آن برداشته شده استفاده می شود در این روش میزان برگرداندن خاک کمتر از روش قبلی بوده و تاحدودی کار گاوآهن برگردان دار را انجام می دهد.
  3ـ خاک ورزی با چیزل (قلمی):

  کاربرد این نوع وسیله در مواردی توصیه می شود که برگرداندن خاک به دلایلی توصیه نشود. در مواردی که بقایای گیاهی به دلیل کنترل فرسایش نباید به زیر خاک بروند و یا در مواردی که با محدود کردن تبخیر سطحی سبب نفوذ بهتر آن شوند از چیزل استفاده می شود (3). این نوع خاک ورزی از فرسایش بادی و جریان آب در سطح خاک جلوگیری کرده و موجب افزایش نفوذ آب در خاک می شود (6). از این نوع خاکورزی با توجه به وضعیت اراضی دیم استفاده می کنند.
  4ـ خاک ورزی کم

  به طور کلی کاهش خاک ورزی یا خاک ورزی کم، روشی است که در آن خاک ورزی با حداقل مقداری که برای تهیه بستر مناسب لازم است انجام می گیرد. فواید و فاکتورهایی که اهمیت و تاکیداستفاده از سیستم کاهش خاک ورزی را در مقابله با به کار بردن گاو آهن برگردان دار و خاک ورزی مکرر افزایش می دهند شامل: کاهش زمان برای اجرای عملیات، کنترل فرسایش خاک، کاهش نگرانی هجوم علف هرز، کاهش هزینه می باشند.
  5ـ بدون خاک ورزی
  در این روش برای تهیه زمین علمیاتی صورت نمی گیرد و زمین بدون هیچگونه عملیاتی به حالت خود باقی گذاشته می شود. این روش تمام مزایای خاک ورزی کم را دارد و ضمناً‌ میزان هزینه نیز کاسته می شود.
  در زمینه خاکورزی طرح بررسی روش های افزایش بهره وری آب باران در زراعت گندم دیم به مدت 3 سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا شد در این آزمایش روش های شخم با چپزل، گاو آهن برگردان دار، گاو آهن بدون صفحه برگردان دار و بدون عملیات در پاییز سال آیش مورد مقایسه قرار گرفتند. برای کلیه روش ها جهت مبارزه با علف هرز در بهار سال آیش یک بار پنجه غازی زده شده عمق کار پنجه غازی در حدود 8 سانتی متری سطح خاک بود. در پاییز تمام قطعه زمینی که به روش های فوق تهیه زمین شده بود هم زمان و به طور یکنواخت توسط بذر کار کشت شد.
  قبل از کاشت میزان رطوبت موجود در خاک اندازه گیری شد و میزان رطوبت در هیچکدام از روش های خاک ورزی به حدی نبود که گندم بتواند جوانه بزند. میانگین درصد رطوبت قبل از کاشت در روش های خاک ورزی با چپزل، گاو آهن برگردان دار، گاوآهن بدون صفحه برگردان دار و بدون عملیات به ترتیب 16.14، 17.17، 16.16 و 17.33 درصد بود. در مرحله داشت مبارزه با علف های هرز با سم 4 D- و 2 به میزان 2 لیتر در هکتار صورت گرفت. بعد از برداشت و توزین، عملکرد هر یک از روش ها نتایج به شرح جدول زیر بوده است.


  چیزل در پاییز سال آیش
  گاوآهن برگرداندار در پاییز سال آیش
  گاوآهن بدون صفحه برگرداندار در پاییز
  بدون عملیات در پاییز سال آیش
  1350
  1407
  1380
  1307
  جدول فوق نشان می دهد که گاوآهن برگردان دار از سه روش دیگر عملکرد بیشتری داشته و افزایش عملکرد نسبت به بدون عملیات 100 کیلوگرم و نسبت به چپزل 43 کیلوگرم در هکتار افزایش داشته است. مقدار افزایش 100 کیلوگرم در هکتار با توجه به زمان بکار برده شده و هزینه شخم نمی تواند مورد نظر ما باشد. مشاهده شد که خاک ورزی در پاییز سال آیش و قبل از بارندگی باعث می شود که بذور ریزش شده از کمباین (موقع برداشت) و بذور علف های هرز به زیر خاک رفته و با قرارگرفتن در عمق مناسب در بهار رشد کنند. چنانکه در پاییز خاک ورزی صورت نگیرد بذور فوق در سطح خام باقی مانده و دیگر رشد نخواهد کرد.
  انتخاب نوع گاو آهن :
  نوع گاو آهن باید متناسب با خاک، وسعت مزرعه و توان تراکتور موجود انتخاب گردد. برای خاک های سخت ایران برای پوشاندن یا دفن کردن بهتر بقایای گیاهی و برگرداندن خاک به منظور آوردن تخم و لارو حشرات، بهتر است اثر گاوآهن بر گرداندار استفاده نمود. برای مزارع کوچک، گاو آهن های برگرداندار و یا سه خیش سوار ولی برای مزارع متوسط یا بزرگ، گاو آهن های نیمه سوار و دنباله بند توصیه می شود. در هر صورت گاو آهن دو طرفه بهتر از یکطرفه است.
  شناسایی گاو آهن ساده است . گاو آهن های سوار، بر اتصال 3 نقطه تراکتور سوار می شوند. گاو آهن های نیمه سوار دارای یک چرخ حاصل در عقب بوده و در جلو فقط به بازوهای پایینی تراکتور متصل می شوند. یعنی ماشین فقط دو نقطه اتصال به تراکتور دارد. گاو آهن دنباله بند فقط یک نقطه اتصال دارد یعنی از جلو فقط به مالبند ثابت یا گردان تراکتور متصل شده ولی تمام ماشین روی 3 چرخ حامل با دو چرخ در جلو و یک چرخ در عقب حمل می گردد. گاو آهن های نیمه سوار و دنباله بند عمدتاً از جک هیدرولیکی برای درآوردن و به خاک انداختن خیشها بهره می گیرند.
  این جک ها از نوع یک طرفه و شیلنگ آنها به خروجی هیدرولیکی تراکتور متصل می شوند. گاو آهن نیمه سوار ممکن است به چرخ های دیگری سوای چرخ حامل مجهز باشد ولی آنها برای حفظ تعادل ماشین در حال کار بوده که همیشه در درون شیار شخم قرار می گیرند. گاو آهن های بش از 4-5 خیش را از نوع نیمه سوار می سازند چون بلند کردن آن با دستگاه هیدرولیک تراکتور مشکل آفرین است. گاو آهن های 7 خیش یا بیشتر معمولاً به صورت دنباله بند طراحی می گردند. گاو آهن های با خیش زیادتر برای مزارع بزرگتر مناسب می باشند که زمان اجرای شخم را کم کرده یا بازده زمانی زیاد شود. مضافاً که این نوع گاو آهن ها نیاز به توان بسیار داشته و تراکتورهای کشنده آنها باید از قدرتی زیاد و kw150 به بالا برخوردار باشند. تراکتورهای امروزی اروپایی با توان 300-250k ساخته می شوند
  آماده کردن گاوآهن برای خاک:
  1) تراز بودن گاو آهن در هنگام اجرای شخم – این تراز شامل تراز افقی و تراز عرضی می باشد.
  2) سرعت حرکت تراکتور و ماشین
  3) تنظیم عمق کار
  برای اتصال گاو آهن سوار ونیمه سوار، به تراکتور لازم است که بازوی پایینی اتصال 3 نقطه را پایین بود. این کار همانطور که گفته شد با پیچندن پیچ سر بازوی رابط طرف راست راننده انجام می گیرد. پس از اتصال دو بازوی پایینی باید ساق وسط را طویل نمود تا به گاو آهن برسد. این مراتب را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
  الف) راننده تراکتور را به عقب رانده تا در موقعیت مناسب نسبت به گاو آهن قرار گیرد
  ب) بازوی پایینی تراکتور با اهرم اصلی هیدرولیک آن قدر پایین برده می شود. تا مطابق بین اتصال طرف چپ ( چپ راننده) گاو آهن قرار گیرد
  پ) بین طرف چپ گاو آهن را در قرقره بازوی طرف چپ تراکتور مستقر نموده و پایین قفلی، قفل شود. این عمل را کمک راننده یا خود راننده پس از پیاده شدن از تراکتور می تواند انجام دهد.
  اگر راننده باید این کار را انجام دهد، نباید فراموش نماید که ترمز دستی تراکتور را بکشد
  ت) بازوی پایینی سمت راست تراکتور با باز کردن پیچ سر بازوی رابط آن قدر پایین برده می شود تا مطابق بین طرف راست گاو آهن قرار گیرد.
  ث) این پین را در قرقره طرف راست بازوی پایینی تراکتور انداخته و با پین مخصوص قفل می شود.
  ج) ساق وسط را که از یک سر به تراکتور متصل می شود، با پیچاندن مهره وسط دو سر رزوه آن طویل نموده تا سر دیگر این ساق به محل اتصال خود به گاو آهن برسد. این محل اتصال را فیل گوش می نامیم
  چ) پین اتصال فیل گوش را انداخته و با پین قفلی ، قفل می کنیم
  ح) گاو آ]ن را با اهرم اصلی هیدرولیک بلند کرده، به محل اجرای شخم می بریم.
  خ) بازوی پایینی طرف راست تراکتور با طویل کردن طول بازوی رابط آن قدر پایین برده تا خیش ها به طرف راست متمایل شوند
  د) طول ساقه وسط را کوتاه نموده تا گاو آهن کسی به جلو متمایل گردد
  [ جمعه نهم مهر 1389 ] [ 18:53 ] [ عبداله پیرزاده ]

  از سالیان بسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دامهایش را داشته است و در طی اعصار گوناگون از شیوه های مختلفی استفاده کرده است که همواره سیری صعودی به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است.

  در ابتدا؛ عملیات کشاورزی توسط انسان و دام و بوسیلۀ ابزارآلات چوبی بسیار ساده انجام می گرفت. سپس با پیدایش آهن؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها استفاده شد. این سیر تکامل استفاده از وسایل و ابزار آلات همچنان ادامه یافت تا اینکه موتور بخار در اواخر قرن ۱۸توسط جیمز وات اختراع شد. صد سال بعد، یعنی اواخر قرن نوزدهم در تراکتورهای زراعی غول پیکری که برای مزارع وسیع امریکا ساخته شده بودند؛ موتور بخار بکار گرفته شد. لیکن بعلت محدودیت های فراوان از قبیل بازدهی پایین و ابعاد بزرگ و وزن زیاد موتورهای بخار جای خود را به موتور های احتراق داخلی دادند و از اوایل قرن بیستم تا کنون روز بروز بر کیفیت این تراکتور ها افزوده می شود.

  این روند که شاید بتوان ابتدای آن را به ده هزار سال پیش نسبت داد را مکانیزاسیون کشاورزی می نامند. مکانیزاسیون کشاورزی به معنای مکانیکی کردن عملیات کشاورزی است و دارای دو معنای عام و خاص می باشد که معنای خاص آن صرفاً شامل تکنولوژی ماشینی و مسائل مرتبط با آن در کشاورزی است. در حالیکه معنی عام مکانیزاسیون تمامی مسائل و تجزیه و تحلیل های کلی مرتبط با کشاورزی و مدیریت آن ها را شامل می شود. مکانیزاسیون را می توان چنین تعبیر کرد که “مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای توسعۀ پایدار است”. اهداف مکانیزاسیون را می توان چنین برشمرد:

  - افزایش تولید

  - کاهش هزینه ها

  - کاهش سختی کار کشاورزی و افزایش جذابیت آن

  - افزایش بهره وری از نیروهای کارگری

  - افزایش کیفیت کار زراعی و امکان انجام آن در کمترین مدت زمان

  - انجام به موقع عملیات کشاورزی

  مکانیزاسیون در دو مبحث فنی و اقتصادی مطرح می شود. در بعد فنی آن، مسائل مربوط به ماشینی کردن کشاورزی و در بعد اقتصادی، مدیریت مناسب برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها مد نظر قرار می گیرد.

  مبحث مکانیزاسیون در ایران از اوایل قرن چهاردهم شمسی و با ظهور سلسله پهلوی آغاز شد و اولین تراکتور در سال ۱۳۰۸و بمظور آموزش دانشجویان فلاحت کرج از اروپا وارد گردید.

  با شکل گیری بخش ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای مختلف کشور؛ این بخش از کشاورزی رونق گرفت و امروز شاهد فعالیت اساتید و دانشجویان این رشته در مقاطع مختلف تحصیلی در قالب کنگره ها و کنفرانس های متعددی هستیم که عمدۀ آنها توسط انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران برگزار می شود.در طی این کنگره ها و کنفرانس ها مقالات متعددی در رابطه با بخش های مختلف مربوط به ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ارائه می گردد که گامی موثر در راه پیشرفت سطح علمی کشاورزی ایران در این عرصه است.

  منابع و مآخذ

  ۱- الماسی. مرتضی، شهرام کیانی و نعیم لویمی، ۱۳۸۴، مبانی مکانیزاسیون کشاورزی، موسسۀ انتشارات حضرت معصومه(س).

  ۲- رنجبر. ایرج، حمید رضا قاسم زاده و شهاب داودی،۱۳۸۲، توان موتور و تراکتور، ترجمه، انتشارات دانشگاه تبریز.

  ۳- مجله توان، دانشگاه ساری.

  [ جمعه نهم مهر 1389 ] [ 18:20 ] [ عبداله پیرزاده ]
  تيلرها و تريلرها بهترين گزينه براي مزارع ايران

  يکي از معضلات کشور در راستاي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي ، خرد بودن اراضي زراعي است که اين امر سبب افزايش هزينه هاي عملياتي ماشین های کشاورزي و افزايش هزينه هاي توليد محصول مي گردد . بيشتر ماشينها و ادوات کشاورزي موجود در کشور متناسب با اندازه زمين هاي کشاورزي نمي باشند . اکثر کشاورزان بنا به دلايل فرهنگي و کاهش هزينه هاي به موقع نبودن عمليات تمايل به مالکيت منبع توان و ادوات مورد نياز خود دارند ، درصورتيکه توان تراکتورهاي رايج در ايران و ظرفيت زراعي ادوات موجود در بيشتر موارد بيش از نياز يک واحد زراعي است که اين امر سبب افزايش هزينه هاي مالکيت - که غالباٌ براي زارع به طور عيني ملموس نمي باشد – مي گردد . لذا لزوم و ضرورت وجود منابع توان و ادوات کشاورزي با ظرفيت زراعي پايين در شرايط کنونی کشاورزي ايران به وضوح قابل درک است .


  تريلرهاي خودمحرک

  تريلرهاي خودمحرک با انجام بسياري از عمليات ترانسپورت كشاورزي نظير حمل و نقل علوفه ، جعبه هاي ميوه ، محصولات برداشت شده ، بسته هاي كود و سم ، قطعات يدكي مورد نياز ساير ماشين آلات ، بذرها و نشاهاي مورد نياز براي كشت ، حمل شير با نصب مخزن ، سمپاشي با نصب سمپاش ، کود دهي با نصب کود پخش کن و ... نقش بسيار موثري در مكانيزه نمودن عمليات مذكور دارا مي باشند و امروزه در كشور ما براي انجام عمليات فوق از تراكتور و تريلرها و گاري هاي كششي و در برخي مواقع از وانت بار و كاميونت استفاده مي گردد كه علاوه بر هزينه زياد خريد اين ماشين آلات ، ميزان استهلاك و اتلاف انرژي نيز در آنها بسيار زياد مي باشد .

  حمل و نقل فرآورده ها و محصولات كشاورزي ضمن طاقت فرسا بودن در بسياري از موارد مشمول محدوديت زماني نيز مي باشد ، لذا انجام اين عمليات با ماشين امري ضروری و معقول مي باشد ولي متاسفانه در كشور ما تابه حال براي اين گونه عمليات ، ماشين مناسبي وجود نداشته است . نكته بسيار مهم در امر توسعه مكانيزاسيون اين است كه ، افزايش سطح مكانيزاسيون بايد موجب افزايش نسبي عملكرد محصول در واحد سطح شود . هنر مكانيزاسيون اين است كه با صرف كمترين انرژي بيشترين عملكرد محصول بدست آيد . يكي از بحران هاي مكانيزاسيون كشور ما اين است كه با اينكه افزايش نسبي در سطح مكانيزاسيون ( اسب بخار در هكتار ) داشته ايم ولي نتوانسته ايم به مقدار قابل توجهي عملكرد ( كيلوگرم در هكتار ) را بالا ببريم كه يكي از مهمترين دلايل آن عدم تناسب ماشين آلات موجود ، با مزارع كشاورزي كشورمان مي باشد . در كشور ما يكپارچه سازي اراضي صورت نپذيرفته و ميانگين سطح مزارع موجود پايين مي باشد در حاليكه اكثر تراكتورها و ماشين آلات موجود با توانهاي زياد و براي مزارع بزرگ طراحي شده اند .

  همانطور كه ذكر شد امروزه انجام عمليات حمل و نقل در كشورمان با استفاده از تراكتور و تريلرها و گاري هاي كششي انجام مي پذيرد كه اين باعث اتلاف انرژي مي گردد . زيرا براي انجام عملياتي كه عملاً به تواني بيش از 15 – 10 اسب بخار نياز ندارد ، اكثراً از تراكتورهايي با بيش از 60 اسب بخار استفاده مي گردد كه اين علاوه بر مستهلك نمودن انرژي باعث مي گردد تراكتورهاي مشغول به انجام عمليات حمل و نقل از انجام ساير عمليات كشاورزي نيز وابماند . از آنجاكه عمليات كشاورزي داراي ماهيت فصلي مي باشد لذا بايد در زمان مشخصي به اتمام برسند كه در غير اينصورت منجر به هزينه هاي به موقع نبودن عمليات مي گردند . در نتيجه پر واضح است ، كشاورزي كه با هزينه اي بسيار كمتر از خريد تراكتور ، تريلر خود محرک خريداري نموده ، مي تواند از تراكتور خود براي انجام عملياتي كه نياز به توان بيشتري دارد و از نظر زماني نيز با عمليات حمل و نقل تداخل دارد استفاده نمايد .

  بنابراين تريلرهاي خود محرک باعث كاهش هزينه هاي خريد ، تعمير ، سرويس و نگهداري ماشين آلات و انجام به موقع عمليات كشاورزي و كاهش هزينه هاي بموقع نبودن عمليات و همچنين كاهش سختي كار كشاورزي و افزايش جذابيت آن مي گردند . همچنين تريلرهاي خودكشنده با آزاد نمودن تراكتورها براي انجام ساير عمليات به طور غير مستقيم باعث افزايش توليد و عملكرد محصول مي گردند و بدين ترتيب تمامي اهداف اصلي مكانيزاسيون را برآورده مي نمايند .


  تراکتورهاي دو چرخ ( تيلرها )

  با اينكه در كشور ما وسعت اراضي كشاورزي بسيار زياد مي باشد ولي با اين حال ميانگين سطح مزارع موجود پايين مي باشد . بنابراين در بيشتر اراضي كشاورزي كشور استفاده از تراكتورهاي سنگين مقرون به صرفه نبوده و باعث اتلاف انرژي مي گردد . در حال حاضر تنها 6 درصد تراكتورهاي موجود در كشور زير 45 اسب بخار مي باشد در حاليكه وضعيت مطلوب ، وجود حداقل 35 درصد تراکتورهاي سبک مي باشد

  تراکتورهاي دو چرخ که در اصطلاح تيلر نيز ناميده مي شوند همانند ساير تراکتورها به عنوان منبع توان در کشاورزي داراي کاربردهاي وسيعي مي باشند . تراکتورهاي دو چرخ در مزارعي که تراکتورهاي معمولي قادر به انجام عمليات کشاورزي نمي باشند نظير مزارع شاليکاري ، باغ ها ، بوستان ها ، گل خانه ها و ... و همچنين در مزارع کوچک که استفاده از تراکتورهاي معمولي در آنها مقرون به صرفه نبوده و باعث اتلاف انرژي مي گردد ، داراي کاربرد و اهميت قابل ملاحظه اي مي باشند . اين تراکتورها با قابليت نصب ادواتي نظير انواع گاوآهن هاي برگردان دار ، کولتيواتور ، روتيواتور ، ديسک ، شياربازکن ، هرس ، بذرکار ، دروگر ، سم پاش ، پمپ آب ، تريلي ، گاري و خرمنکوب قابليت انجام عملياتي نظير خاک ورزي اوليه و ثانويه ، کاشت ، داشت ، برداشت , عمليات پس از برداشت ، آبياري ، حمل و نقل محصولات کشاورزي و ... را دارا مي باشد .

  امروزه در کشور ما تراکتورهاي دو چرخ در مناطق شمالي به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرند ، دليل آن هم اين است که در اين مناطق تراکتورهاي معمولي قادر به انجام فعاليت نمي باشند ، اما در واقع اين تراکتورها نه تنها در مناطق شمالي بلکه در بسياري از مزارع کوچک و مزارعي که امکان ورود تراکتور در آنها وجود ندارد داراي کاربرد مي باشند .

  عدم آشنايي زارعين با اين ماشين و ادوات متعلقه و کاربردهاي وسيع آن و از سوي ديگر عدم وجود ادوات کافي و ترويج نامناسب باعث استقبال کم کشاورزان از تراکتورهاي دوچرخ گرديده است . اين درحاليست که تيلرها در مقايسه با تراکتورها داراي توان و قيمت پايين تري مي باشند ، لذا استفاده از آنها باعث افزايش نسبتاٌ کم سطح مکانيزاسيون ( اسب بخار در هکتار ) و افزايش نسبتاٌ زياد ضريب مکانيزاسيون مي گردد که گام بسيار موثري در رفع بحران مکانيزاسيون مي باشد و اين همان هنر مکانيزاسیون است .

  بحث

  امروزه سرمايه گذاران بزرگ و موفق به دليل مشکلات بخش کشاورزي و صنايع مرتبط با آن ، کمتر به سرمايه گذاري در اين زمينه روي مي آورند . اما شرکت لجور ، يکي از واحدهاي نمونه ملي کشور که داري سابقه اي درخشان در بخش صنعت مي باشد با هدف کمک به کشاورزان و برطرف نمودن برخي از نيازهاي بخش کشاورزي در اين زمينه سرمايه گذاري نموده است و در جهت توسعه مکانيزاسون کشاورزي اقدام به توليد تريلرهاي خودمحرک کشاورزي و تيلرها و ادوات وابسته نموده است و در اين راستا با به کارگيري کارشناسان مجرب و با انجام تحقيقات و مطالعات فراوان و با درنظر گرفتن شرايط اقليمي ، فرهنگي و اجتماعي بخش کشاورزي کشور در مجموعه توليد کنندگان ماشین های کشاورزي قرار گرفته است .

  اين اقدام شرکت لجور که از بخش خصوصي مي باشد بسيار ستودني و ارزشمند است و اميدواريم مديران دولتي بخش هاي صنعت و کشاورزي ، مروجين کشاورزي ، کارشناسان مرتبط و موسسات و ارگانهاي وابسته نيز ، با اين پروژه ملي هم راستا شده و با هدف حمايت از کشاورزان زحمت کش و خودکفايي ايران عزيزمان ، از صنعت ماشین های کشاورزي حمايت نمايند

  [ جمعه نهم مهر 1389 ] [ 18:18 ] [ عبداله پیرزاده ]
  از آنجا که کاربرد تراکتور در دنیای جدید بسیار گسترده است , تراکتور هایی که ساخته می شوند دارای توان , اندازه و طرح های متفاوتی هستند . تحویل تدریجی تراکتور , موجب به وجود آمدن طبقه بندی های گوناگون برای آن شده است . ترکتورهای ساخته شده :

  alt
   
  الف) بر اساس تامین خاصیت کششی و خودرو بودن
   
  1- تراکتورهای چرخ دار
  2- تراکتورهای زنجیری
   
  ب) بر اساس موارد استفاده
   
  1- تراکتور های عمومی یا تراکتورهای خدماتی
  2- تراکتئرهای همه کاره یا تراکتور های ردیف کار
  3- تراکتورهای پا بلند یا شاسی بلند
  4- تراکتورهای باغی
  5- تراکتورهای صنعتی
  6- تراکتورهای یونیورسال
  7- تراکتورهای باغچه ای و تراکتورهای چمن زن
  8- تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری
   
  ج) بر اساس نوع شاسی یا قاب
   
  1- تراکتورهای با شاسی
  2- تراکتورهای نیمه شاسی
  3- تراکتورهای بدون شاسی
   
  الف) طبقه بندی بر اساس خاصیت کششی و خودرو بودن- تراکتورهای چرخ دار متمایز ترین و پیشرفته ترین نوع ماشین به خصوص جهت مقاصد کشاورزی هستند . این تراکتورها سه چرخ یا چهار چرخ ساخته می شوند.انواع تراکتورهای چهار چرخ به قرار زیر است:
   
  تراکتورهای چهار چرخ معمولی, تراکتورهای چهار چرخ محرک, تراکتورهای چهار چرخ متحرک محرک با چرخ های کوچک جلو ,تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ های بزرگ و و هم اندازه.
   
  - طی سال های متمادی از تراکتورهای زنجیری به منظور کاهش فشار برروی خاک و بالا رفتن کشش در زمینهای نرم , که دارای مقاومت کمی هستند, استفاده شده اند . این تراکتورها همچنین در زمین های مرطوب و باتلاقی, یا در مناطقی که پایداری چرخ های تراکتور با اشکال روبرو می شود , مانند مناطق تپه ای با شیب های تند و زمین های ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد.
   
  گرچه استفاده از تراکتورهای زنجیری در کشاورزی محدود است , اما از این تراکتورها می توان به خوبی در موارد زیر استفاده کرد:
   
  1- اشتفاده در باغات میوه و بیشه زارها
  2- پاک کردن و احیای زمین
  3- انجام عملیات حفاظتی خاک
  4- ایجاد استخرهای ذخیره سازی آب در مزرعه
  5- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین های زراعی به خصوص مزارع آبی
  6- ایجاد نهرهای انتقال آب
  7- به کار بردن زیر شکن ها و وسایل خاک ورزی عمیق
  8- تعمیر جاده
   
   
  ب) طبقه بندی بر اساس موارد استفاده
  - یک تراکتور عمومی یا خدماتی, کم و بیش مشابه یک تراکتور چهار چرخ متداول و معمولی است. در این تراکتورها ممکن است فاصله ی بین چرخ های جلو یا چرخ های عقب ثابت یا قابل تنظیم باشد.
   
  - تراکتورهای همه کاره یا تراکتور ردیف کار , تراکتوری است که عملا برای انجام تمام کارهای مزرعه به انضمام عملیات کاشت و وجین و سله شکنی در مزارعی که اندازه ی آنها متوسط است طراحی شده است.
   
  - اکسل جلویی تراکتورهای پا بلند عریض و قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند , مانند نیشکر را انجام دهد.
   
  - در شرایطی که فاصله یبین درختان زیاد بوده و شاخه های درختان نیز بلند می باشند تقربا می توان از هر تراکتوری در باغ های میوه و بیشه زارها استفاده کرد. اما در صورتی که باغ های میوه , بیشه زارها و تاکستان ها از اهمیت بیشتری برخوردارند , بهتر است از تراکتورهای مخصوص که برای کار در این شرایط طراحی شده اند استفاده نمود. تراکتورهای باغی ممکن است از نوع چرخ دار یا زنجیری باشند.
   
  - تراکتورها یصنعتی ماشین هایی هستند در اندازه و انواع مختلف که برای کارهای مخصوص صنعتی و حمل وسائل سنگین در کارخانجات , فرودگاه ها و غیره ساخته شده اند. این تراکتورها را می توان به دستگاه های بالا بر, حفاری, بارکن مکانیکی و ضمائم مشابه که روی آنها سوار می شوند مجهز نمود. در بسیاری از مواقع می توان از بعضی تراکتورهای صنعتی در کارهای کساورزی نیز استفاده نمود.
   
  - تراکتورها ییونیورسال که به واحد توان یا تراکتور مخصوص نیز معروف است به طریقی طراحی شده است که بتواند هم تولید توان نموده و هم انواع مختلفی از ماشین های برداشت سوار, از قبیل ماشین ذرت چین , ماشین برداشت علوفه ی سیلو کردنی , کمباین و ماشین دانه کن ذرت و بعضی وسائل مخصوص را قبول و حمل کند. این نوع تراکتور نه تنها دارای خصوصیت ماشین های خودرو است بلکه دارای مزایای اقتصادی یک واحد تولید توان چند منظوره نیز هست.
   
  - تراکتورهای باغچه ای یا باغی کوچک ع که به آنها تراکتورهای شاسی کوتاه نیز گفته می شود , تراکتورهای چهار چرخ کوچکی هستند که توان آنها بین حدود 8 تا 25 است بخار است. این تراکتورها برای انجام بسیاری از کارهای باغات کوچک و باغچه ها از قبیل خاک برداری , حفر گودال , برش چوب و غیره قابل استفاده هستند.
   
  - تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری که به تراکتورهای دستی نیز معروف است, دارای دو چرخ محرک است که به وسیله ی دست حمایت و هدایت می شود.
   
  ج) طبقه بندی بر اساس نوع شاسی یا قاب
   
  - تراکتورهای با شاسی دارای یک قسمت حمایت کننده به نام شاسی یا قاب هستند.
   
  - در تراکتورهای نیم شاسی دو تیرک یا محور طولی به دو طرف بدنه ی موتور ع محفظه ی کلاچ و یا محفظه ی جعبه دنده به وسیله ی پیچ و مهره متصل می شود.
   
  - تراکتورهای بدون شاسی فاقد هر گونه حمایت کننده اضافه هستند . د راین نوع بدنه ی تراکتور به صورت یکپارچه است.
   
   
  الف) طبقه بندی بر اساس خاصیت کششی و خودرو بودن:
  تراکتورهای چرخ دار متمایز ترین و پیشرفته ترین نوع ماشین به خصوص جهت مقاصد کشاورزی هستند . این تراکتورها سه چرخ یا چهار چرخ ساخته می شوند.انواع تراکتورهای چهار چرخ به قرار زیر است:
   
  تراکتورهای چهار چرخ معمولی, تراکتورهای چهار چرخ محرک, تراکتورهای چهار چرخ متحرک محرک با چرخ های کوچک جلو ,تراکتورهای چهار چرخ محرک با چرخ های بزرگ و و هم اندازه.
   
  - طی سال های متمادی از تراکتورهای زنجیری به منظور کاهش فشار برروی خاک و بالا رفتن کشش در زمینهای نرم , که دارای مقاومت کمی هستند, استفاده شده اند . این تراکتورها همچنین در زمین های مرطوب و باتلاقی, یا در مناطقی که پایداری چرخ های تراکتور با اشکال روبرو می شود , مانند مناطق تپه ای با شیب های تند و زمین های ناهموار مورد استفاده قرار می گیرد.
   
  گرچه استفاده از تراکتورهای زنجیری در کشاورزی محدود است , اما از این تراکتورها می توان به خوبی در موارد زیر استفاده کرد:
   
  1- استفاده در باغات میوه و بیشه زارها
  2- پاک کردن و احیای زمین
  3- انجام عملیات حفاظتی خاک
  4- ایجاد استخرهای ذخیره سازی آب در مزرعه
  5- عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین های زراعی به خصوص مزارع آبی
  6- ایجاد نهرهای انتقال آب
  7- به کار بردن زیر شکن ها و وسایل خاک ورزی عمیق
  8- تعمیر جاده
   
   
  ب) طبقه بندی بر اساس موارد استفاده- یک تراکتور عمومی یا خدماتی, کم و بیش مشابه یک تراکتور چهار چرخ متداول و معمولی است. در این تراکتورها ممکن است فاصله ی بین چرخ های جلو یا چرخ های عقب ثابت یا قابل تنظیم باشد.
   
  - تراکتورهای همه کاره یا تراکتور ردیف کار , تراکتوری است که عملا برای انجام تمام کارهای مزرعه به انضمام عملیات کاشت و وجین و سله شکنی در مزارعی که اندازه ی آنها متوسط است طراحی شده است.
   
  - اکسل جلویی تراکتورهای پا بلند عریض و قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن از سطح زمین زیاد است تا بتواند عملیات وجین و سله شکنی محصولات ردیفی پا بلند , مانند نیشکر را انجام دهد.
   
  - در شرایطی که فاصله یبین درختان زیاد بوده و شاخه های درختان نیز بلند می باشند تقربا می توان از هر تراکتوری در باغ های میوه و بیشه زارها استفاده کرد. اما در صورتی که باغ های میوه , بیشه زارها و تاکستان ها از اهمیت بیشتری برخوردارند , بهتر است از تراکتورهای مخصوص که برای کار در این شرایط طراحی شده اند استفاده نمود. تراکتورهای باغی ممکن است از نوع چرخ دار یا زنجیری باشند.
   
  - تراکتورها یصنعتی ماشین هایی هستند در اندازه و انواع مختلف که برای کارهای مخصوص صنعتی و حمل وسائل سنگین در کارخانجات , فرودگاه ها و غیره ساخته شده اند. این تراکتورها را می توان به دستگاه های بالا بر, حفاری, بارکن مکانیکی و ضمائم مشابه که روی آنها سوار می شوند مجهز نمود. در بسیاری از مواقع می توان از بعضی تراکتورهای صنعتی در کارهای کساورزی نیز استفاده نمود.
   
  - تراکتورها ییونیورسال که به واحد توان یا تراکتور مخصوص نیز معروف است به طریقی طراحی شده است که بتواند هم تولید توان نموده و هم انواع مختلفی از ماشین های برداشت سوار, از قبیل ماشین ذرت چین , ماشین برداشت علوفه ی سیلو کردنی , کمباین و ماشین دانه کن ذرت و بعضی وسائل مخصوص را قبول و حمل کند. این نوع تراکتور نه تنها دارای خصوصیت ماشین های خودرو است بلکه دارای مزایای اقتصادی یک واحد تولید توان چند منظوره نیز هست.
   
  - تراکتورهای باغچه ای یا باغی کوچک ع که به آنها تراکتورهای شاسی کوتاه نیز گفته می شود , تراکتورهای چهار چرخ کوچکی هستند که توان آنها بین حدود 8 تا 25 است بخار است. این تراکتورها برای انجام بسیاری از کارهای باغات کوچک و باغچه ها از قبیل خاک برداری , حفر گودال , برش چوب و غیره قابل استفاده هستند.
   
  - تراکتورهای دو چرخ یا تیلر های موتوری که به تراکتورهای دستی نیز معروف است, دارای دو چرخ محرک است که به وسیله ی دست حمایت و هدایت می شود.
   
   
  ج) طبقه بندی بر اساس نوع شاسی یا قاب
   
  - تراکتورهای با شاسی دارای یک قسمت حمایت کننده به نام شاسی یا قاب هستند.
  - در تراکتورهای نیم شاسی دو تیرک یا محور طولی به دو طرف بدنه ی موتور ع محفظه ی کلاچ و یا محفظه ی جعبه دنده به وسیله ی پیچ و مهره متصل می شود.
  - تراکتورهای بدون شاسی فاقد هر گونه حمایت کننده اضافه هستند . د راین نوع بدنه ی تراکتور به صورت یکپارچه است

  [ جمعه دوم مهر 1389 ] [ 18:42 ] [ عبداله پیرزاده ]
   

  گاو آهن بشقابي

  گاو آهن بشقابي براي انجام خاك ورزي اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند و كار آنها تا حدودي شبيه به كار گاواهن هاي برگردان دار مي باشد اين گاوآهنها از يك سري بشقاب هاي مقعر گردنده كه به صورت انفرادي و جدا از هم بر روي يكشاسي قرار گرفته اند تشكيل مي گردند عمق كار بشقاب ها به وسيله يك يا چند چرخ ويا توسط سيستم هاي هيدروليك تراكتور كنترل مي شوند

  اصول كار با گاو آهن بشقابي در هنگام كار با گاو آهن بشقابي خاك و خاشاك توسط عمل چرخش بشقاب ها قطع و جا به جا مي شود چنانچه بشقاب ها بدون صفحه تمييز كن كار كنند بيشتر عمل مخلوط كردن خاك بريده شده را انجام مي دهند تا برگرداندن خاك در صورت استفاده از صفحه تمييز كن برگردان دار خاك شبيه انچه كه در گاوآهن هاي برگردان دار انجام مي شوئد برگردانده مي شود البته عمل برگرداندن خاك به خوبي گاوآهن هاي برگردان دار صورت نمي گيرد گاواهن هاي بشقابي بايد با سرعتي نسبتا كم و يكنواخت كار كنند تا عمل برش و عرض برش را كنترل كنند اين گاو آهن ها در سرعتهاي زياد خوب كار نمي كنندو ضمنا سرعت زياد باعث تقليل در عمق شخم مي شود

  انواع گاوآهن هاي بشقابي گاو آهن هاي بشقابي معمولا داراي 1 تا7 بشقاب مقعر مي باشند كه عرض برش هر بشقاب ممكن است بين حدود 30.5تا18.5 سانتي مترباشد .بشقابها معمولا در اندازه هاي مختلف به قطر 96.5تا61 سانتي متر دردسترس هستند. تقعر بشقاب ها معمولا بين16.5تا9 سانتي متر وضخامت آنها بين 6.5تا5 سانتي متر است . حداكثر عمق كار بشقاب ها،حدود 3/1قطر آنهاست.

  گاوآهن برگردان‌دار

  مشخصات فني

  نام:                                  گاوآهن برگردان‌دار

  نام اتصال:                          سوارشونده (هيدروليكي)

  قابليت اتصال:                     جزء گروه اول و دوم

  نوع از نظر كار:          گاوآهني است چندمنظوره براي انجام كارهاي عمومي

  ساير مشخصات:

  مدل گاوآهن

  شرح

  باغي

  يك‌طرفه

  دوطرفه

  2خيش

  3خيش

  4خيش

  3خيش

  4خيش

     

  طول برحسب سانتيمتر

  100

  132

  200

  270

  300

  400

  عرض برحسب سانتيمتر

  80

  99

  115

  145

  160

  190

  ارتفاع برحسب سانتيمتر

  92

  110

  110

  115

  135

  145

  وزن طرح برزيلي كيلوگرم

  93

  204

  260

  383

  ــ

  ــ

  وزن طرح حجم كيلوگرم

  ــ

  245

  325

  425

  800

  960

  عرض كار هر خيش بر حسب سانتيمتر

  25

  30

  30

  30

  30

  35

  حداقل عرض كار بر حسب سانتيمتر

  50

  60

  90

  120

  90

  140

  حداكثر عرض كار بر حسب سانتيمتر

  60

  70

  115

  140

  115

  160

  قدرت مورد نياز جهت كشش برحسب قوه اسب‌بخار

  20

  45

  65

  90

  90

  120

   

  گاوآهن دوطرفه جم

  ويژگيهاي گاوآهن دوطرفه:

    *    تيغه‌هاي گاوآهن دوطرفه در دو سمت شاسي قرار گرفتنه‌اند و از لحاظ وزن و اندازه با هم مساوي هستند، اما برگردان آنها مخالف يكديگر عمل مي‌كند، يعني اگر تنه‌هاي يك سمت ، خاك را به سمت راست برگردانند تنه‌هاي سمت مخالف خاك را به چپ برمي‌گردانند.

       *         گاوآهن‌هاي دوطرفه سوارشونده ساخته مي‌شوند.

    *    عمل چرخانيدن تنه‌ها حول محور اصلي بوسيله جك دوطرفه صورت مي‌گيرد. اين جك هربار تنه‌ها را به اندازه 180 درجه جابجا مي‌كند و براي جلوگيري از گرد و خاك در جاي خود استتار مي‌باشد.

   نحوه كار با گاوآهن دوطرفه:

  شروع كار  گاوآهن از يك سمت زمين مي‌باشد. يعني تراكتور در كنار و امتداد يك ضلع مزرعه حركت مي‌كند و خاك را به سمت بيرون برمي‌گرداند. در انتهاي خط پس از دورزدن تراكتور را به‌صورت درجا بايد تنه‌ها را 180 درجه برگردانده و چرخ سمت شخم تراكتور را در داخل شيار ايجاد شده توسط آخرين تنه قرار دهيد و عمل شخم تا ضلع مقابل به همين نحو ادامه پيدا مي‌كند.

  لازم به يادآوري است در شخم با اين‌گونه چون خاك به اندازه عرض يك خيش به يك سمت منتقل  مي‌شود در هرسال بايد شخم را از ضلع مقابل شخم سال قبل شروع كرد.

   

  مزاياي گاوآهن دو طرفه :

             عدم نياز به عمليات تسطيح

  در گاوآهنهاي يك‌طرفه ، مزرعه به قطعات فرضي كوچكتر تقسيم شده و در محل شروع و اتمام شخم جوي و پشته ايجاد مي‌شود. با تكرار شخم طي چند سال بعلت جابجايي زياد خاك ناهمواري ايجاد مي‌شود. در حاليكه با گاوآهنهاي دوطرفه ( بدون تقسيم‌ مزرعه به قطعات كوچك) چون شخم از يك ضلع مزرعه شروع مي‌شود هميشه خاك به يك طرف ريخته شده و هيچگونه جوي و پشته در وسط زمين ايجاد نمي‌شود و زمين ناهمواري پيدا نمي‌كند.

                 جلوگيري از اتلاف وقت:

       چون در قطعات كوچك براي ادامه شخم با گاوآهن يك‌طرفه راننده مجبور مي‌باشد با دنده عقب يا دور زدن و حركت بدون شخم تا محل شروع بيايد وقت زيادي تلف خواهد شد ولي در شخم با گاوآهن دوطرفه چنان كه قبلاً ذكر شده اين مشكل برطرف گرديده است.

  نماي ظاهري شخم با گاوآهن يك‌طرفه:

  الف) يك پشته در وسط و دو شيار در كناره‌هاي زمين ايجاد مي شود.

  ب) يك شيار در وسط و دو پشته در كناره‌هاي زمين ايجاد مي‌شود. در هر دو حالت الف و ب پشته و شيارهاي ايجاد شده و زمين را بايد توسط عمليات تسطيح ترميم نمود.

   در اين شخم خاك هميشه به يك سمت جابجا مي‌شود و نياز به عمليات تسطيح ندارد و در شخم بعدي از جهت مقابل خاك به جاي اوليه بازمي‌گردد.

  نحوه كار چرخ عقب:

  چون چرخ عقب گاوآهن به دومنظور يكي تثبيت عمق شخم و ديگر حمل‌و‌نقل طراحي گرديده در هنگام شخم بين چرخ را طوري قرار دهيد كه چرخ در سمت زمين ساده قرار گيرد و بوسيله پيچهاي مخصوص عمق شخم را تنظيم نمائيد و در هنگام حمل‌و‌نقل پين چرخ را جابجا نموده و گاو‌آهن را بصورت افقي درآورده و با پيچ مخصوص در جاي خود ببنديد تا گاوآهن بصورت يكپارچه قرار گيرد.

                 صرفه‌جويي در زمان كار

  در استفاده از اين گاوآهن ، تراكتور پس از پايان يك خط برخلاف گاوآهن يك‌طرفه ، درجا دور زده و همان خط را از برگشت ادامه مي‌دهد كه درضمن سرعت بخشيدن در كار شخم، همزمان نيز مي‌توان تراكتور ديگري را براي عمليات كلوخ‌شكني (ديسك‌زني) وارد زمين نمود بدون‌اينكه نيازي به قطعه‌بندي باشد.

  عمليات تهيه و آماده‌سازي زمين را در مدت بسيار كوتاهي ميسر مي‌نمايد.

  زمينهاي تهيه و آماده‌سازي زمين را در مدت بسيار كوتاهي ميسر مي‌نمايد.

  زمينهاي بزرگ كه بواسطه توالي كشت محصولات مختلف در طول سال و پس از برداشت محصول بلافاصله بايد زمين را براي كشت بعدي آماده نموده، بكارگيري اين وسيله خاك‌ورزي علاوه بر مزاياي فوق امكان مهيا نمودن خاك را در فرصتي كمتر به سادگي عرضه مي‌دارد.

  [ جمعه دوم مهر 1389 ] [ 18:24 ] [ عبداله پیرزاده ]

   

  سنتر پيوت چيست ؟

  سنترپيوت يکی از پيشرفته ترين دستگاه های آبياری بارانی است . استفاده از اين دستگاه ها  برای آبياری مزارع سابقه ای بيش از 50 سال در دنيا دارد . در اين سيستم ها يک دکل مرکزی در وسط مزرعه نصب شده ومجموعه اسپن ها حول آن در يک مسير دايره و يا نيم دايره دوران می کنند در انتهای هر اسپن يک برج وجود دارد . هر برج دارای يک الکتروموتور ، دو گيربکس و دو چرخ در طرفين خود می باشد . اسپن ها در سه اندازه 49 ، 55 و61 متر موجودند . بر روی هر برج سيستم کنترل کننده ای وجود دارد که حرکت برج مربوطه را کنترل کرده و سبب می شود تا کل دستگاه همواره در يک خط مستقيم حرکت نمايد .

  سيستم های سنتر پيوت در اندازه های مختلف از 50 تا 520 متر موجود می باشند و می توانند مزارعی با مساحت 30 تا 80 هکتار را آبياری کنند . سرعت گردش يک دور دستگاه بين 3 ساعت تا 5/12 شبانه روز (300 ساعت )  قابل تنظيم بوده که می توان با توجه به نوع محصول ، مقدار آب موجود در مزرعه و مساحت مزرعه ، دستگاه را طوری تنظيم نمود که دقيقا به اندازه نياز آبی گياه آبياری انجام گيرد . 

  شرکت الخرايف يکی از برجسته ترين شرکت های وارد کننده اين سيستم هاست و بيش از 20 هزار دستگاه سنترپيوت را با نام تجاری WESTERN در منطقه خاور ميانه که دارای شرايط آب و هوايی مشابه کشور ما هستند نصب و راه اندازی نموده است . کيفيت ممتاز قطعات و اجزای ساخته شده توسط اين شرکت باعث گرديده است که اين دستگاه ها در بدترين شرايط آب و هوايی بخوبی وظيفه خود را انجام داده و رضايت مشتريان را کسب نمايد .

  استفاده از لوله های دو جداره ( دارای جداره داخلی پلی اتيلن ) خوردگی لوله ها را هنگام آبياری با آبهای شور و املاح دار برطرف نموده است . تکنولوژی ساخت اين لوله ها منحصرا متعلق به شرکت الخرايف است و اين شرکت لوله و ساير تجهيزات سيستم های سنترپيوت را به ساير کشورهای جهان از جمله ايالات متحده امريکا صادر می نمايد .

   

  ويژگی های WESTERN

  ·      افزايش راندمان آبياری تا حدود 90 درصد

  با استفاده از WESTERN در مصرف آب صرفه جويی شده و اين صرفه جويی گاهی به يک سوم نيز مي رسد .با افزايش راندمان آبياری ، سطح زير کشت نيز به همان نسبت افزايش يافته و در نتيجه درامد زارع بالا خواهد رفت .

   

  ·      يکنواختی آبياری تا حدود 95 درصد

  WESTERN آب را بطور يکسان در تمام نقاط مزرعه  پخش می کند در نتيجه محصول در تمام نقاط مزرعه بطور يکنواخت رشد کرده و عملکرد آن در هر هکتار افزايش می يابد .

   

  ·      کاهش هزينه های کارگری

  نياز کارگری دستگاه  خيلی پايين است بطوريکه حتی يک نفر مي تواند چند دستگاه را همزمان مديريت نمايد . استفاده از WESTERN به اندازه ای راحت و آسان است که يک نفر با تحصيلات ابتدايی می تواند  پس از ديدن آموزش های لازم ، براحتی دستگاه را راه اندازی نمايد .

   

  ·      عدم نياز به تسطيح اراضی

  WESTERN توانايی بالا رفتن از عوارض زمين تا شيب 30 درصد را دارد بنابر اين نيازی به تسطيح مزرعه نيست .

   

  ·      قابليت کاربرد مواد شيميايی همراه با آبياری

  با توجه به اينکه این دستگاه دارای مخزن ، همزن و پمپ تزريق مواد شيميايی می باشد ، با استفاده از آن می توان عمليات کود پاشی و سمپاشی را بطور همزمان با آبياری و در حداقل زمان انجام داد . لازم بذکر است که با استفاده از اين سيستم علاوه بر توزيع يکنواخت و به موقع کود و سم در مزرعه و جلوگيری از تردد ماشين های مربوطه ، در مصرف کود و سم نيز صرفه جويی قابل ملاحظه ای انجام می گيرد .

   

  ·      قابليت تنظيم دقيق ميزان آبياری

   

  ·      مناسب برای همه نوع خاک ، آب ، محصول .و شرايط اقليمی .

   

  ·      تسهيل عمليات خاک ورزی ، کاشت ، داشت و برداشت در سال های بعد .

   

  در WESTERN از لوله های دو جداره با جدار داخلی  پلی اتيلن استفاده شده است اين لوله ها مقاومت بی نظيری در مقابل خوردگی داشته و از ده سال گارانتی برخوردار می باشند .

   

  الکتروموتورها و گيربکسها از معتبرترين کارخانجات سازنده اين وسايل در دنيا تامين شده و2 سال گارانتی دارند .

   

  تابلو برق و ديگر تجهيزات برقی از بالاترين کيفيت ممکن برخوردار بوده و به نحوی طراحی شده اند که کار با آنها بسيار آسان می باشد .

   

  WESTERN از يک سيستم ايمنی مجهز بهره  می گيرد که در صورت بروز کوچکترين مشکل ، چه مکانيکی و چه برقی ، دستگاه را بطور اتوماتيک خاموش می کند .

   

  آبپاش ها با کيفيتی بسيار ممتاز و در انواع مختلف  موجودند که با توجه به نوع محصول و نوع می توان مناسبترين آنها را انتخاب کرد .همچنين ارتفاع آبپاش ها با توجه به ارتفاع محصول قابل تغيير می باشد

  استفاده از آبپاش يکطرفه در پشت چرخ ها ، مشکل ريختن آب در محل عبور چرخها و گير کردن آنها را تا حد زيادی مرتفع نموده است .

   

  وجود مخزن مواد شيميايی به ظرفيت 7000 ليتر و پمپ تزريق ، اين امکان را به زارع می دهد که بتواند توام با آبياری ، مزرعه خود را در حداقل زمان ممکن کود پاشی يا سمپاشی نمايد .

   

  با استفاده از آبپاش تفنگی انتهايی (End gun) که در اندازه های مختلف موجود است ، می توان سطح زير کشت را با هزينه ای اندک  10 تا 20 درصد بالا برد.

  تجهيزات ديگری از قبيل توقف در موقعيت دلخواه  ، قطع کـن حســاس به بارندگی ، توقـف اتوماتيــک ،–برگشت اتوماتيک ، چراغ حرکت و.... نيز بر قابليت های WESTERN افزوده است اين تجهيزات در        دفترچه های راهنمای دستگاه به وضوح تشريح شده اند. اين دفترچه ها هنگام خريد هر دستگاه در اختيار خريدار قرار داده می شود .

   

   شرکت کمباين سازي ايران با توجه به تجارب کارشناسان خود اين توانايی را دارد که برای هر مزرعه با در نظر گرفتن مساحت مزرعه ، مقدار آب موجود ، نوع خاک ، نوع محصول و شرايط آب و هوايی منطقه مناسب ترين سيستم را طراحی و نصب نمايد .

  محصولات جديد شرکت کمباين سازی ايران شامل سيستم های لينير و مينی سنتر نيز بزودی وارد بازار خواهد شد .

  مشخصات فنی دستگاه های سنترپيوت WESTERN

   

  مشخصات کلی :

   

  تعداد اسپن :از 1تا 9 اسپن

  مساحت زير کشت : از 1 تا 80 هکتار

  طول دنباله :از76 سانتيمترتا 25 متر

  زمان گردش دستگاه : از 3 تا300 ساعت

  طول اسپن : 49 ،55 و61 متر

  فشار آب مورد نياز : حدود 2 اتمسفر

  طول کل دستگاه : از 50 تا 520 متر

  شدت جريان مورد نياز :بسته به طول دستگاه بين 1 تا 80 ليتر در ثانيه

  اندازه لوله های اصلی  : 6 و 12 متری

  قطر لوله های اصلی : 6 و 8 اينچ

  آبپاش ها

   

  نوع آبپاش : LDN,IWOB,S3OOO,D3000,ROTARY و...

  ارتفاع آبپاش ها از زمين : قابل تنظيم از .5/0 تا 3 متر

  فاصله آبپاش ها :  1 ، 2 و3 متر

  دبی آبپاشها : از 1 تا 40 ليتر در دقيقه

  سيستم  حرکت

   

  توان مورد نياز : 1 کيلو وات به ازای هر اسپن

  ولتاژ برق مصرفی : 380 يا 460 ولت

  تابلو برق : قابل برنامه ريزی و مجهز به PLC ومدار ايمنی وسيستم تراز کننده اتوماتيک

  الکتروگيربکس : 0.6 و 1.2 کيلو وات ،34 و68 دور در دقيقه ساخت شرکت Vally امريکا

  امکانات انتخابی OPTIONS

   

  اتصالات مستقيم و غير مستقيم 6 و 8 اينچ

  آبپاش تفنگی انتهايی(End Gun) در اندازه های مختلف

  سيستم کودپاشی و سمپاشی توام با آبياری (Chemigation)

  سيستم حساس به بارندگی

  توقف اتوماتيک/برگشت اتوماتيکAuto stop/Auto reverse

  سيستم توقف در موقعيت دلخواه Stop in position

  قطع کن حساس به افت فشار

  چراغ حرکت گردان

   

  [ شنبه سیزدهم شهریور 1389 ] [ 15:42 ] [ عبداله پیرزاده ]

  کشاورزان عزیز در مناطق خراسان رضوی که اکثر زمینها به صورت خرده مالکی می باشد می توانند هر چند نفر زمینهای خود را یکپارچه کنند بدین صورت که از طریق جی پی اس اول زمینهای هر فرد نقشه برداری شود و بعد از اجرای عملیات و برداشت محصول هر کسی به اندازه زمین خود سهم برداشت کند. در ضمن برای اجرای این نوع آبیاری با همکاری بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی تسهیلات خوبی ارائه می کند و بسیار با صرفه می باشد.

  آبياري تحت فشار

  شناخت و کاربرد سیستم های مختلف آبیاری تحت فشار  

   

  مقدمه

  با توجه به اینکه کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک کره خاکی قرار گرفته است همیشه با مشکل کم آبی و بحران آب روبروست که در این راستا دو مشکل اساسی وجود دارد . 1 ) بارندگی کم و تبخیر و تعرق بالا 2 ) پایین بودن راندمان آبیاری حدود 38 % ، خاکی بودن مسیر انتقال آب ، ناهموار بودن داخل مزرعه ، نبودن زهکشهای سطحی و زیر زمینی از طرفی نظر به افزایش روزافزون جمعیت کشور و تامین امنیت غذایی باید سعی نمائیم  تا از آبیاری سنتی فاصله گرفته و به آبیاری مدرن و مکانیزه روی آوریم تا بتوانیم راندمان آبیاری را افزایش و تولید را بالا ببریم و سطح زندگی و درآمد جوامع روستایی را ارتقاء بدهیم . برای این منظور باید از سیستم مدرن و مکانیزه یا همان روش آبیاری تحت فشار استفاده نمود .

   

   

  آبیاری تحت فشار روشی از آبیاری است که در آن آب در مجاری بسته که شامل لوله های اصلی و فرعی می باشد با فشار جریان می یابد و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آبپاش ، آبفشان و یا نازل گفته  می شود به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می گردد و بدین طریق از تلفات آب در مسیر انتقال و در داخل مزرعه جلوگیری شده و آب به اندازه ای که لازم است به مزرعه و محصول داده می شود .

  ويژگيها و مزاياي آبياري تحت فشار

  آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای می باشد و اهدافی که در این روش مدنظر است به شرح ذیل می باشد :

  ـ افزایش راندمان آبیاری به میزان 70 % در روش بارانی و به میزان 90 % در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی .

  ـ عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک

  ـ تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک ها و کشت ها در فصول مختلف زراعی .

  ـ تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه

  ـ افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی

  ـ عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش

  ـ جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک

  ـ عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل زمین مزروعی

  ـ قابل استفاده برای تمام گیاهان

   

   

  ـ امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها

  ـ وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها

  ـ سهولت در انجام عملیات زراعی

  ـ تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد و­از خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می ـ گردد .

  ـ عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره ای )

  ـ افزایش کیفی و کمی محصول

  ـ عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم

   

   

  آبياري باراني و انواع آن

  سیستم آبیاری بارانی روشی است که در آن آب تحت تاثیر فشار ایجاد شده به وسیله موتور پمپ ، وارد لوله های مسیر شده و از طریق آب پاشها به اطراف پخش می شود و انواع آن عبارتند از : 1 ) کلاسیک 2 ) ویل مو ( غلطان ) 3 ) قرقره ای 4 ) دوارمرکزی ( سنتر پیوت ) 5 ) لینیر ( سیستم بارانی خطی )

  آبیاری بارانی به روش کلاسیک

  کلاسیک ثابت :

  در این روش آبیاری پمپ و لوله های اصلی و فرعی و بال های آبیاری و آب پاشها ( کلیه اجزاء سیستم ) ثابت می باشند . در این سیستم  ، به تعداد کافی بال آبیاری وجود دارد و نیازی به جابجایی بالهای آبیاری در فصل زراعی نمی باشد و با توجه به شرایط باد منطقه فواصل آبپاش را طوری تنظیم می کنند که همپوشانی کاملی ایجاد گردد . در سیستم های ثابت ممکن است بالهای آبیاری در زیر زمین کار گذاشته شده و همیشه ثابت باشند یا اینکه این بالها در ابتدای فصل رشد در روی زمینی چیده شده و در انتهای فصل رشد جمع شوند که به نوع اول سیستم های ثابت دائمی و به نوع دوم سیستم های فصلی گفته می شود. انتخاب هر یک از این دو نوع سیستم بستگی به نوع گیاه دارد .

   

   

  کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک :

  در این روش بالهای آبیاری ثابت ولی آب پاش ها متحرک می باشند . برای کاهش هزینه در این سیستم از آب پاشهای بزرگ استفاده می شود که به طور قابل ملاحظه ای از تعداد بالهای آبیاری بارانی ثابت و از لحاظ بهره برداری راحتتر و کم هزینه تر از بقیه سیستم ها با جابهـ جایی متناوب می باشند . از لحاظ عمر مفید تجهیزات و لوله های سیستم نیز بسیار مناسب و در صورتی که لوله ها در زیر زمین کار گذاشته شده باشند از لحاظ خطر سرقت نیز دارای ضریب اطمینان بالایی خواهند بود . علاوه بر این بدلیل فراهم بودن امکان نصب پایه های بلند برای آبپاش ها ، امکان آبیاری گیاهان پا بلند نیز وجود دارد . در مجموع سیستم های آبیاری بارانی با آبپاش متحرک به دلیل ویژگی ها و مزایای فوق الذکر از استقبال قابل توجهی در بین کشاورزان برخوردار گشته و گسترش بیشتری در سالهای اخیر داشته است .

   

   

  آبیاری به طریقه سیستم موتوری چرخدار یا ویل مو

  ویل مو دستگاهی است که بر روی چرخهای آلومینیومی که از دو نیم طوقه تشکیل یافته و با استفاده از موتور بنزینی 8 اسب بخار در زمینی که شکل منظم داشته و با آبگیری از شیرهای هیدرانت توسط شلنگ برزنتی زمین را آبیاری می کند و برای زراعت های چغندر قند ، گندم ، سیب زمینی ، پنبه، سویا و ... مناسب میباشد .

  مشخصات فنی دستگاه :

   شامل شاسی اصلی ـ موتور بنزین 8 اسب بخار ، لوله های آلومینیومی 4 اینچ ـ 12 متری ، سوپاپ ، کمربند ، وزنه،رایزر ، فواره ، نیم طوقه و چرخ کامل و شلنگ رابط تشکیل یافته است که آب پاشها به فاصله 12 متری از هم قرار گرفته است و سوپاپ ها بعد از خاتمه آبیاری شروع به تخلیه آب داخل لوله های آلومینیومی می نمایند .

  نکات ایمنی :

  بعد از اتمام هر آبیاری ضروری است به مدت 10 دقیقه صبر کنیم تا آب داخل لوله بطور کامل از طریق سوپاپ ها تخلیه شوند تا در زمان حرکت و انتقال دستگاه به دلیل پر بودن لوله ها از آب ، مشکل پیچش لوله حاصل نگردد و نیز برای جلوگیری از حرکت دستگاه توسط باد منطقه ضروری است با استفاده از طناب و میخ دستگاه مهار شده باشد یا اینکه بر روی چرخهای دستگاه کیسه های شنی قرار داده شود تا سیستم در امان باشد .

  مزایا و معایب سیستم :

  این سیستم مخصوص مزارع متوسط و بزرگ و با قدرت جابه جایی در هر زمان و انجام آبیاری به هر میزان و در هر مدت با حداقل نیروی انسانی مورد نیاز می باشد و لوله های آلومینیومی هم به عنوان محور و هم به عنوان هدایت کننده آب عمل می کند تا آب را به سر آبپاش ها برسانند و از طرفی در زمین های کاملا رسی کارآیی ندارد . چون به دلیل گلی بودن زمین به علت آبیاری در زمان حرکت دستگاه مشکل پیچش لوله ایجاد می گردد .

   

   

  سیستم شاتگان یا قرقره ای

  سیستمی است که مزرعه را به صورت نوار آبیاری می کند و نحوه کار طوری است که ارابه که در بالای آن گان ( آبپاش یا فواره ) نصب گردیده است بعد از استقرار دستگاه در ابتدای نوار ، توسط تراکتور به انتهای نوار حمل می شود. بعد از روشن شدن سیستم ، آبپاش شروع به حرکت می کند و آبپاشی انجام      می ­گیرد، ضمن آبیاری نواری ، ارابه خود به خود به طرف ابتدای نوار حرکت می کند تا آبیاری نوار به پایان می رسد. کار آبیاری به همین منوال تا انتهای مزرعه ادامه می یابد تا دور آبیاری کامل شود و محل آبگیری از شیرهای هیدرانت که در روی خط اصلی نصب گردیده اند تحقق می یابد .

  نکات ایمنی :

  1 ـ مقررات و اصول ایمنی و سلامتی در هنگام کار رعایت گردد و شلنگ ها و اتصالات فشار قوی را محفوظ داشته و ایمنی آن را مد نظر داشته باشید .

  2 ـ زنجیره های ایمنی محافظ شافت پی تی او را به یک نقطه ثابت وصل کنید و از آبپاش در حال کار فاصله بگیرید .

  3 ـ ماشین برای انجام هر گونه تنظیم و یا تعمیر متوقف گردد و به منظور راه اندازی یا حمل و نقل ماشین ، تنه اصلی بایستی به وسیله پین قفل ایمنی ثابت و محکم گردد .

  4 ـ شیرها و دریچه های تحت فشار به آرامی باز شوند و هرگز از سرعت مجاز حداکثر 10 کیلومتر در ساعت تجاوز نگردد .

  محاسن و معایب دستگاه :

  1 ـ آبگیری از شیرهای هیدرانت یا از کانال به راحتی انجام گرفته و برای آبیاری تکمیلی مناسب می باشد .

  2 ـ به دلیل سنگینی دستگاه وجود تراکتور برای حمل دستگاه و ارابه فواره دار ضروری بوده و برای کار آن در مزرعه وجود جاده دسترسی الزامی است و در زمانی که شدت وزش باد شدید است نبایستی عمل آبیاری را انجام داد .

   

   

  دستگاه آبیاری بارانی دوار مرکزی ( سنتر پیوت )

  سیستم دوار مرکزی نوعی دیگر از آبیاری بارانی است که نام خارجی آن سنتر پیوت می باشد که به صورت اسپری و یا اسپیرینکر عمل آبپاشی را انجام می دهد و به صورت عقربه ساعت حرکت می نماید و زمین زراعی را به صورت دایره ای آبیاری می کند .

  مشخصات فنی دستگاه :

  تعداد دهانه در انواع مختلف : 8 ـ7ـ 6 و 5 عدد

  طول هر دهانه :

  حدودا 5/52  متر

  طول کل دور دستگاههای مختلف سنتر پیوت :

   432 ، 5/379 ، 327 و 5/274 متر به شعاع آبیاری 435 ، 382 ، 330 و 5/277 متر

  قطر لوله :

   ( اینچ ) ـ قدرت الکتروموتورهای نصب شده در چرخها 5/1 کیلومتر

  ولتاژ دستگاه :

  380 ولت و حداقل زمان چرخش یک دور دستگاه 24 ـ 21 ـ 18 و 15 ساعت بوده و عمق متوسط بارش در یک دور 88/9 میلی متر است و هم چنین دستگاه شامل سیستم دکل مرکزی ، خرپاها و میل های کششی ، تابلوی برق دهانه و کابل برق و سیستم دکل چرخ می باشد .

   

   

  نکات ایمنی :

  1 ـ بایستی یک نفر اپراتور  برای کار دقیق دستگاه مشخص گردد تا راه اندازی دستگاه را عهده دار باشد .

  2 ـ بایستی ایستگاه پمپاژ دقیقا از نظر فشار کارکرد کنترل شود چون اگر فشار از حد مجاز ( 5/1 ) بار پایین بیاید دستگاه خاموش خواهد شد .

  3 ـ جهت کار مناسب دستگاه بایستی تابلوی برق و متعلقات مربوطه به آن دقیقا بررسی و بطور منظم از آنها استفاده شود .

  4 ـ مواظب باشیم که قسمت ایمنی دستگاه همیشه سالم باشد چون اگر به هر دلیل دهانه ای از حالت خطی خارج شود قسمت ایمنی عمل خواهد کرد و دستگاه خاموش خواهد شد .

  5 ـ از لامپهای سیگنال روی دستگاه که 3 تا از آنها نشان دهنده وجود برق و 7 تای بقیه مربوط به مدار زمان هستند خوب مواظبت کنیم .

  6 ـ بایستی کلیه قسمتهای دستگاه بعد از آبیاری دقیقا کنترل و بررسی شوند .

  7 ـ در فصل زمستان بایستی کلیه جزئیات دستگاه که پر قیمت و سبک هستند پوشانده شوند تا در امان باشند .

   

   

  محاسن و معایب دستگاه :

  1 ـ در سطوح وسیع کارآئی بالائی دارد ، راندمان آبیاری را بالا می برد و باعث توزیع یکنواخت آب     می گردد .

  2 ـ قابل استفاده برای انواع کشت هاست و در مصرف انرژی و نیروی انسانی با صرفه تر است .

  3 ـ دستگاه پیچیده است بنابراین برای راه اندازی ، حفظ و نگهداری آن حضور شخصی که فنی و کاردان بوده و به کلیه جزئیات دستگاه وارد ضروری است .

  4 ـ قیمت دستگاه بالاست و فقط در تعاونی ها و کشت و صنعت ها و در طرح های خیلی بزرگ قابل نصب است .

  دستگاه آبیاری بارانی لینیر ( خطی ) :

  دستگاهی است که شباهت زیادی به سنترپیوت داشته با این تفاوت که زمین زراعی را بطور خطی آبیاری می کند و محل آبگیری از کانال می باشد .

  مشخصات فنی ، نکات ایمنی و معایب و محاسن دستگاه تقریبا شبیه دستگاه سنترپیوت می باشد

   

   

  هیدروفلوم ( لوله های آبیاری دریچه دار )

  هیدروفلوم لوله بدون درزی است که بسادگی روی زمین قرار گرفته و به هر منبع آب اعم از حوضچه سر چاه و یا کانال های آب و غیره وصل شده و نیاز به فشار کاری بسیار کم دارد و در سخت ترین شرایط آب و هوائی و بادهای تندکارائی خود را به اثبات رسانده است .

  مزایای استفاده از هیدروفلوم :

  ـ نصب و راه اندازی سریع و آسان در زمانی کمتر از نصف روز بوده و نیازی به حفر و نگهداری نهر و جوی نیست .

  ـ با انعطاف پذیری بیشتر قابل نصب در هر مزرعه بوده و با استفاده از آن بلافاصله امکان آبیاری فراهم می گردد .

  ـ با توجه به مقاومت عالی هیدروفلوم در مقابل عوامل شیمیایی کلیه مواد شیمیایی و کودهای محلول در این روش آبیاری قابل استفاده است .

  ـ نیازی به خرید سیفون ، هواگیری و نصب و جا به جایی سیفونها نیست و هزینه های آن قابل صرفه جویی است .

  ـ نیازی به نصب آبگیرها در طول نهر آبیاری به واسطه تغییرات اندک شیب نیست .

  ـ 50 % در مصرف آب صرفه جویی شده و کارگر مورد نیاز آبیاری به يك سوم تقليل می یابد .

  ـ در مقایسه با سایر روشها هزینه سرمایه گذاری يك دهم تا يك دوازدهم می باشد .

  ـ کمترین سرمایه گذاری در مقایسه با سایر روشها ی مدرن آبیاری به میزان یک دهم تا یک دوازدهم سیستم های موجود

  ـ عدم نیاز به مصرف انرژی و استفاده از موتور و پمپ در دور آبیاری و در نتیجه حداقل هزینه تعمیر و نگهداری و عدم نیاز به پرسنل متخصص در مزرعه

  ـ برای آبیاری انواع کشتهای ردیفی و کرتی از قبیل چغندر ، گوجه فرنگی ، ذرت ، یونجه و برنج مورد استفاده قرار می گیرد .

  ـ سهولت نصب و جمع آوری و استفاده مجدد از آن امکان پذیر بوده و برای انتقال بدون اتلاف آب از یک نقطه به نقطه دیگر به کار می رود .

  ـ از رشد و گسترش و انتقال بذر علف های هرز در مسیر لوله و نیز از شستشوی خاک جلوگیری می شود .

   

  آبیاری قطره ای :

  آبیاری قطره ای یکی از روش های پیشرفته و تکامل یافته آبیاری تحت فشار است که در آن آب به صورت قطره توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیار درختان و انواع محصولات وجینی قرار می گیرد و فقط منطقه اطراف ریشه را خیس می کند و در واقع با مصرف حداقل آب ، نیاز آبی گیاه تامین می گردد . یعنی رساندن آب به گیاهان به مقدار کم و دفعات زیاد .

  مشخصات فنی سیستم :

  قسمت اصلی کنترل ـ لوله های اصلی آبرسان ـ لوله های آبده ـ قطره چکان ها

  قسمت اصلی کنترل شامل قسمت های زیر می باشد : الف ـ هیدروسیکلون ، ب ـ فیلتر شن ، ج ـ مرکز کنترل ، د ـ تانک کود ، À ـ فیلتر توری

  در سیستم آبیاری قطره ای آب از مرکز کنترل وارد لوله های آبرسان شده و سپس از طریق لوله های فرعی به قطره چکانها رسیده و از آنجا به صورت قطره به زمین می ریزد و مرکز کنترل ، فیلترهای مختلف برای گرفتن شن ، جلبکها و ذرات معلق در آب وجود دارد .

  محاسن و معایب سیستم :

  ـ تمامی مزایای سیستم در صفحه یک آورده شده است .

  ـ گرفتگی قطره چکان به دلیل املاح موجود در آب وجود دارد .

   

  آبیاری قطره ای سوپر دریپ

  در این نوع سیستم لوله ها به صورت نوارهایی در روی سطح خاک قرار می گیرند . در هر 10 ـ 20 ـ 30 سانتیمتری دارای قطره چکان می باشند این نوارها برای کشت های ردیفی ، انواع سبزیجات ، توت فرنگی ، موز ، ذرت ، نیشکر ، گیاهان علوفه ای ، گیاهان گلخانه ای ، هندوانه ، خربزه ، خیار ، گوجه فرنگی ، کاهو ، کلم ، سیب زمینی ، فلفل ، هویج ، پیاز ، چغندر قند ، پنبه ، گل آفتابگردان ، تاکستان انگور و نهالستان ها مناسب می باشد .

  مزایای آبیاری قطره ای سوپر دریپ :

  ـ فضای انبارداری و سهولت نگهداری در بین فصول رشد محصول حداقل بوده و سبک با قابلیت حمل آسان می باشد .

  ـ اتصالات آن به صورت قطعات ساده و استاندارد موجود است و روش کارگذاری آن به صورت دستی و ماشینی بسیار ساده است .

  ـ باعث صرفه جویی در آب ، نیروی انسانی و کود شده و کیفیت محصول را افزایش داده و همچنین هزینه آن بسیار کم است .

  ـ جنس پلاستیکی مخصوص آن از چسبیدن جلبک ها و رسوبات معدنی جلوگیری می کند .

  در مقابل گرما و اشعه ماوراءبنفش ، کلیه کودهای شیمیایی ، سموم ، دفع آفات و اسپری های کشاورزی مقاوم است .

  ـ قابلیت نصب روی خاک ، زیر خاک و یا حتی معلق بوده و یکنواختی آبدهی آن تا 2/99 درصد نیز     می رسد .

  ـ قطره چکانها از اجزا لوله بوده و در نتیجه امکان جدا شدن آنها از سیستم مرتفع گردیده .

  ـ قوی و بادوام بوده و تحت تاثیر باد قرار نگرفته و قابل استفاده تا 3 سال زراعی می باشد .

  ـ قرقره های استاندارد به طول 1000 تا 2000 متر می باشد .

   

   

  محدودیت های آبیاری تحت فشار

  1 ـ سرمایه گذاری اولیه آن بیشتر است .

  2 ـ برای راه اندازی سیستم استفاده از برق ، گازوئیل و بنزین ضروری است .

  3 ـ اگر آب به صورت حق آبه باشد احداث استخر جهت ذخیره آب الزامی است .

  4 ـ در زمان وجود باد در منطقه نبایستی از سیستم استفاده کرد .

  5 ـ زمانی که آب خیلی شور باشد نبایستی از آبیاری تحت فشار استفاده کرد .

  خلاصه :

  1 ـ کشاورزان عزیز قبل از استفاده از روشهای ذکر شده باید از سیستم های اجرا شده در مناطق مختلف استان و یا استانهای همجوار بازدید و اطلاعات کامل را جمع آوری و آموزش های لازم را طی نمایند تا در زمان بهره برداری و نگهداری با مشکل مواجه نگردند و در این ارتباط با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی و با هم فکری کارشناسان و مروجین آگاهانه عمل نمایند .

  2 ـ در زمانی که شرایط جوی مناسب آبیاری نباشد ( باد شدید و گرمای زیاد ) بایستی آبیاری را تعطیل و به زمان دیگری موکول نمود .

  3 ـ کشاورزان صاحب اراضی کوچک بایستی اراضی خود را یکپارچه و اقدام به تشکیل تعاونی نمایند تا بتوانند از این سیستم به نحو احسن استفاده نمایند .

  4 ـ با توجه به کمبودآب در کشور به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک ، کشاورزان با استفاده از این روشها در میزان مصرف آب صرفه جویی نمایند و با مدیریت صحیح بتوانند گام موثری در جهت رسیدن به خود کفائی کشاورزی بر دارند .

   

   

   

  [ شنبه سیزدهم شهریور 1389 ] [ 15:27 ] [ عبداله پیرزاده ]
  درباره وبلاگ

  به نام خداوند بخشنده مهربان شرایط بد بارانی در منطقه زندگی ام و دیمه زار بودن کشاورزی در منطقه باعث شد تا مطالبی در مورد مکانیزاسیون کشاورزی برای هموطنان عزیز ایرانی ام در این وبلاگ جمع آوری کنم با امید پیشرفت و سر بلندی میهن عزیزمان ایران
  آرشيو مطالب
  امکانات وب
  

  قالب وبلاگ

  دانلود رایگان بازی و برنامه

  مترجم سایت

  مترجم سایت

  انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس